U bent hier

Landelijk accountantsprotocol 2018 en formats Model Productieverantwoording

12 juni 2018

Voor de afsluiting van boekjaar 2018 is het landelijk accountantsprotocol aangepast. Ook zijn er nieuwe versies van de Model Productieverantwoording Wmo en Model Productieverantwoording Jeugdwet beschikbaar. Gebruik maken van het landelijk accountantsprotocol en de Model Productieverantwoording beperkt de administratieve lasten voor zorgaanbieders en gemeenten.

Landelijk Accountantsprotocol 2018

Model Productieverantwoording Wmo en Jeugdwet 2018

Voor aanbieders

Het landelijk accountantsprotocol is een algemeen controleprotocol dat wordt toegepast door de accountants van zorgaanbieders. Deze accountants maken een controleverklaring op basis van de productieverantwoording van de aanbieder. Met de formats Model Productieverantwoording kunnen aanbieders eenduidig de geleverde zorg verantwoorden. 

Gemeentelijke controleaanpak

De productieverantwoording van de aanbieders en de controleverklaring van de accountant van de aanbieders zijn input voor gemeenten voor de jaarrekening 2018. In de Handreiking Stappenplan gemeentelijke controleaanpak staat hoe gemeenten de productieverantwoording en controleverklaring als controlemiddelen kunnen inzetten. Ook leest u daar welke controlemiddelen nog meer mogelijk zijn.

Beperk administratieve lasten

Het landelijk accountantsprotocol en de formats Model Productieverantwoording zijn ontwikkeld door deskundigen van brancheorganisaties, zorgaanbieders en gemeenten. Brancheorganisaties van aanbieders, de VNG en de NBA raden gemeenten en aanbieders aan deze standaardproducten te gebruiken om zo administratieve lasten te beperken.

Blijf op de hoogte

Door u in te schrijven op de maandelijkse nieuwsbrief i-Sociaal Domein Update blijft u op de hoogte van nieuws over het landelijk accountantsprotocol, de Model Productieverantwoording en andere onderwerpen rondom het beperken van vermijdbare administratieve lasten voor Wmo en Jeugdhulp. Aanmelden voor de i-Sociaal Domein Update

Boekjaar 2018 en 2019

Dit accountantsprotocol is ontwikkeld in samenwerking tussen het Programma ISD en deskundigen uit diverse relevante branches. Het doel van het protocol is een uniforme financiële productieverantwoording en accountantscontrole voor zorgaanbieders in het domein van de Wmo en de Jeugdwet voor Zorg in Natura. Het landelijk accountantsprotocol voor boekjaar 2018 is op enkele punten aangepast ten opzichte van de versie voor 2017. Het streven is om het protocol ook toepasbaar te laten zijn voor het boekjaar 2019, zonder verdere aanpassingen. Om die reden kan – waar gesproken wordt over boekjaar 2018 – ook boekjaar 2019 gelezen worden. De aanpassingen ten opzichte van het protocol 2017 betreffen hoofdzakelijk:

  • Een verduidelijking in de formulering van de verspreidingskring van de financiële productieverantwoording en controleverklaring (bijlage II);
  • Het actualiseren en aanscherpen van de definitie en toelichting van het begrip “Toewijzing” en enkele andere begrippen (bijlage IV);
  • Enkele kleine tekstuele aanpassingen.

 

Nieuws archief