U bent hier

Einde programma en oprichting Ketenbureau i-Sociaal Domein

20 april 2018

Het Programma i-Sociaal Domein is gestopt op 15 april 2018. Er zijn drie implementatieadviseurs stand-by om vragen uit het veld op te vangen. Zaken die doorlopen, worden overgedragen aan de kwartiermaker. Na de afsluitende regiobijeenkomsten van het programma in maart vindt nu de eindevaluatie plaats.

Kwartiermakers

Programmadirecteur Reinier ter Kuile, die sinds januari 2018 ook als kwartiermaker optrad, gaf half april het stokje over aan Eric ten Hulsen. Ten Hulsen, als voormalig directeur sociaal domein van gemeente Amsterdam al betrokken bij het Programma i-Sociaal Domein, zal tot 1 juli 2018 als kwartiermaker de oprichting van het Ketenbureau i-Sociaal Domein voorbereiden.

Convenant

Een van de opdrachten aan de kwartiermakers is het opstellen van een convenant voor gemeenten en aanbieders. In het convenant leggen deze partijen zich vast om gezamenlijk de vermijdbare administratieve lasten in het sociaal domein aan te pakken. Ook leggen ze er in vast hoe ze dit samen willen organiseren.

Ambitie

Programma i-Sociaal Domein bepaalde vanaf 2016 de activiteiten die nodig waren vanuit de in 2015 opgestelde Werkagenda. In deze Werkagenda waren de ambities van dat moment vastgelegd. In 2018 wordt opnieuw een agenda vastgesteld met de belangrijkste ambities die het veld op dit moment heeft om de vermijdbare administratieve lasten in het sociaal domein te beperken. Het Ketenbureau i-Sociaal Domein gaat vervolgens met gemeenten, aanbieders en ketenpartijen aan de slag om deze ambities om te zetten in resultaten.

Nieuws archief