U bent hier

Ketenbureau i-Sociaal Domein in oprichting

16 februari 2018

Het programma i-Sociaal Domein stopt per 1 april 2018. Voor vervolgactiviteiten richt de Stuurgroep van het programma een ketenbureau op. 

Gemeenten, zorgaanbieders, brancheorganisaties, het ministerie van VWS en de VNG willen de effectieve werkwijze van het programma door samenwerking tussen gemeenten en zorgaanbieders voortzetten.

Kwartiermaker

De Stuurgroep van het Programma i-Sociaal Domein voor gemeenten en zorgaanbieders heeft Reinier ter Kuile gevraagd om per direct als kwartiermaker voor het Ketenbureau i-Sociaal Domein i.o. aan de slag te gaan. Ter Kuile vervult deze rol tot 1 april naast zijn rol als programmadirecteur i-Sociaal Domein.

Convenant

Ter Kuile bereidt zo spoedig mogelijk een convenant tussen partijen voor en maakt een profielschets voor de toekomstige leidinggevende van het ketenbureau. Bovendien doet hij in overleg met partijen en stakeholders een voorzet om de ambitie van het nieuwe traject te formuleren.

Lopende zaken

Ter Kuile neemt ook lopende processen onder zijn hoede zodat zaken in de tussenfase niet tussen wal en schip vallen. Hij is ook (tijdelijk) functioneel opdrachtgever voor de ontwikkeling van release 2.3 van de berichtenstandaarden iWmo en iJw voor het Zorginstituut Nederland.

Overdracht programma aan ketenbureau

Het Programma i-Sociaal Domein vervult de afgesproken taken tot het moment van overdracht aan het Ketenbureau. Ter Kuile maakt op korte termijn afspraken over de werkwijze en het moment van de overdracht.

Nieuws archief