U bent hier

Standaardproductcodelijsten Wmo en Jeugdwet voor 2018

2 oktober 2017

De standaardproductcodelijsten Wmo en Jeugdwet zijn aangevuld met nieuwe productcodes. De nieuwe codes gaan in per 1 januari 2018.

Productcodelijst Wmo 

De enige verandering in de standaardproductcodelijst Wmo (WMO021) is de omschrijving van twee codes in de categorie 02 ‘Begeleiding’. De omschrijving van ‘beantwoording korte begeleidingsvragen’ verandert in ‘dovenmaatschappelijkwerk’. De verwijzing naar de CAK-codes bij deze producten is verwijderd. Zie voor uitgebreide toelichting het verslag bij de standaardproductcodelijsten op iStandaarden.nl.

Productcodelijst Jeugdwet 

Eerder dit jaar is de standaardproductcodelijst Jeugdwet aangevuld met een categorie en productcodes voor jeugd-ggz (categorie 54). De lijst die vandaag is gepubliceerd bevat een aantal toevoegingen voor zorg in de Jeugdwet. Zie het verslag voor meer toelichting.

Bijsluiter 

Voor een algemene toelichting op de standaardproductcodelijsten verwijzen wij u naar het document Bijsluiter standaardproductcodelijsten Wmo en Jeugdwet oktober 2017.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de nieuwe standaardproductcodelijsten op iStandaarden.nl.

Nieuws archief