U bent hier

Voortgang in toepassen standaarden i-Sociaal Domein

31 augustus 2017

De meerderheid van de jeugdzorgregio’s in Nederland maakt consistent gebruik van de standaarden en voorzieningen van het Programma i-Sociaal Domein. Dat blijkt uit een onderzoek van het programma waarvoor alle jeugdzorgregio’s zijn ondervraagd. Het consistent toepassen van standaarden is een belangrijke factor bij het terugdringen van vermijdbare administratieve lasten in het sociaal domein. Een half jaar voordat het programma gaat afronden is het beeld voornamelijk positief, al blijft er nog veel ruimte voor verbetering.

Toepassen standaarden

Om in beeld te brengen in hoeverre de standaarden en voorzieningen op het gebied van jeugdzorg worden toegepast heeft het Programma i-Sociaal Domein in het tweede kwartaal van 2017 gesprekken gevoerd met gemeenten. Uit deze gesprekken blijkt dat meer gemeenten de standaarden en voorzieningen gebruiken ten opzichte van de steekproef onder aanbieders in januari 2017 en de online enquête onder gemeenten in september 2016. Bestuurders committeren zich in toenemende mate aan het gebruik van standaarden, blijkt uit de gesprekken. Regio’s waar bestuurders van gemeenten veel aandacht hebben voor de invoering van de standaarden hebben een zichtbare voorsprong.

Nieuws archief