U bent hier

Innovatie in het sociaal domein in de Kop van Noord-Holland

Gemeenten Den Helder, Schagen en Texel kopen gezamenlijk Wmo en jeugdhulp in. Het vertrouwen van de bestuurders van de betrokken gemeenten is een belangrijke succesfactor voor het inkoopteam.

“Bestuurders geven ons de vrijheid om intensief samen te werken”, zegt Anna van der Naaten, strategisch inkoopadviseur van de gemeente Schagen. Programma i-Sociaal Domein sprak de drie portefeuillehouders over hun transformatiedoelen: Hennie Huisman-Peelen, wethouder van gemeente Texel voor zorg en economie, Ben Blonk, wethouder Samenleving van gemeente Schagen en Pieter Kos, wethouder Sociaal Domein van gemeente Den Helder.

Eigen kracht

Hennie Huisman-Peelen, Texel: “Mensen kunnen veel zelf. De zorg moet minder gemedicaliseerd worden en mensen moeten niet overspoeld worden door hulpverleners. We willen de informele en de formele zorg meer bij elkaar brengen. Door de decentralisaties hebben we als gemeenten een kans gekregen om deze zaken aan te pakken.”

Ben Blonk, Schagen: “De zorg wordt te duur, financieel moet het anders en inhoudelijk ook. In onze gemeente zie ik dat vrijwilligers zaken signaleren en problemen oplossen voordat wijkteams er aan te pas komen. De decentralisaties zijn een verstandige keuze geweest. Mensen kijken meer naar elkaar om en hebben het er over hoe de toekomst er uit kan zien. Ik wil faciliteren dat zij hun doelen bereiken.”

Lokale verschillen

Samenwerking betekent rekening houden met elkaar en krachten bundelen waar je elkaar nodig hebt. Blonk: “Ook bovenregionaal wordt steeds intensiever samengewerkt. We werken bijvoorbeeld op jeugdhulp met 18 gemeenten samen in Noord-Holland. In die samenwerking moet je ook rekening houden met lokale verschillen. Dat zie je ook in de samenwerking tussen Schagen, Den Helder en Texel.”

Pieter Kos, Den Helder licht toe: “Er zijn bijvoorbeeld verschillen tussen onze gemeenten in hoe actief inwoners zijn in het sociaal domein.”

Blonk: “Schagen bestaat uit 21 dorpen, binnen elk dorp is grote gemeenschapszin. Mensen wachten niet af maar nemen zelf initiatief.”

Kos: “Den Helder is anders; veel meer verstedelijkt en de sociaaleconomische situatie is minder rooskleurig. Maar ook bij ons is een belangrijk uitgangspunt dat we inspelen op de eigen kracht en het eigen initiatief van onze inwoners.”

Nieuws archief