U bent hier

Checklist beëindigen DBC-systematiek voor jeugd-ggz

18 juli 2017

Na 2017 stopt de DBC-systematiek voor de jeugd-ggz. Om hier goed op te zijn voorbereid dienen gemeenten en aanbieders in 2017 al acties te ondernemen.

  • Zorg dat in de inkoopcontracten van 2018 vastgelegd is hoe wordt omgegaan met cliënten in de jeugd-ggz.
  • Maak als gemeenten zo snel mogelijk een keuze voor een van de drie uitvoeringsvarianten om de jeugd-ggz mee te bekostigen.
  • Maak afspraken met aanbieders van jeugd-ggz over hoe omgegaan wordt met jeugd-ggz-cliënten die nu al zorg ontvangen en waarvan de zorg doorloopt in 2018, de zgn. overgangscliënten.

Overzicht activiteiten

Wat moeten gemeenten en aanbieders doen om op tijd klaar te zijn voor deze verandering van bekostigingssystematiek van de jeugd-ggz? Een overzicht daarvan vindt u in de presentatie Beëindiging DBC-systematiek voor jeugd-ggz van GGZ Nederland. Deze presentatie is tot stand gekomen in samenwerking met de VNG en programma i-Sociaal Domein.

Nieuws archief