U bent hier

Kindergeneeskundige jeugd-ggz declareren en factureren

29 juni 2017

Kindergeneeskunde

Een kleine groep jeugdige cliënten met gedragsproblemen en psychische stoornissen ontvangt zorg van kinderartsen in ziekenhuizen of zelfstandige behandelcentra. Deze zorg valt onder de Jeugdwet en wordt dus bekostigd door gemeenten.

Addendum

Hoe jeugd-ggz geleverd door kinderartsen kan worden gefactureerd is beschreven in Declaraties GGZ-zorg door kinderartsen, een publicatie van VNG, NVZ en Vektis uit 2015. Het addendum gaat uit van het gebruik van op DOT gebaseerde productcodes en geeft aan hoe men het woonplaatsbeginsel moet toepassen als een cliënt verhuist tijdens de behandeling. De productstructuur die in het addendum wordt beschreven blijft bestaan tot 1 januari 2020.

Onderlinge afspraken

Gemeenten en aanbieders kunnen ook onderling afspreken niet de werkwijze van dit addendum te hanteren. In plaats daarvan kunnen ze voor deze vorm van jeugdhulp een van de drie uitvoeringsvarianten gebruiken. Deze werkwijze sluit aan op hoe de overige jeugdhulp gedeclareerd en gefactureerd wordt. Meer informatie hierover vindt u op de pagina’s over Uitvoeringsvarianten.

Nieuws archief