U bent hier

Harde afsluiting DBC-trajecten jeugd-ggz per 31-12-2017

15 mei 2017

Vanaf 2018 wordt jeugd-ggz niet meer afgerekend met behulp van de DBC-systematiek. Dit geldt voor beide soorten jeugd-ggz:

  • Specialistische jeugd-ggz
  • Generalistische basis jeugd-ggz

Uitvoeringsvarianten in plaats van DBC-bekostiging

Gemeenten dienen een van de drie uitvoeringsvarianten te kiezen om de DBC-systematiek te vervangen. In de handreiking Bekostiging jeugd-ggz inspanningsgericht van VNG staat hoe gemeenten kunnen overstappen naar de inspanningsgerichte uitvoeringsvariant. 

DBC administratief beëindigen

Lopende jeugd-ggz-trajecten die nu bekostigd worden via de DBC-systematiek moeten administratief worden beëindigd per 31-12-2017 met een harde afsluiting. Dit geldt ook voor zorgtrajecten die doorlopen in 2018. Vanaf 2018 stuurt de gemeenten toewijzingsberichten naar de zorgaanbieders die horen bij de gekozen uitvoeringsvariant, bijvoorbeeld inspanningsgericht. Cliënten van wie de zorg doorloopt in 2018 dienen eind 2017 al een nieuwe toewijzing te krijgen die ingaat per 1 januari 2018.

Regels harde afsluiting DBC’s

Programma i-Sociaal Domein publiceert op 1 juni 2017 validatieregels en administratieve regels die jeugd-ggz-aanbieders moeten gebruiken bij de harde afsluiting van trajecten per 31-12-2017. Regels worden opgesteld voor de gespecialiseerde jeugd-ggz en de generalistische basis-jeugd-ggz. Deze regels zorgen er onder andere voor dat validatie van DBC’s kan plaatsvinden en er geen disproportionele financiële effecten optreden door de administratieve knip.

Factureren van jeugd-ggz per 2018

De jeugd-ggz-trajecten die geleverd worden vanaf 1 januari 2018 worden door zorgaanbieders gefactureerd met het JW303-factuurbericht. Gedurende 2018 kan geleverde zorg uit 2017 of eerder nog wel gefactureerd worden met het JW321-factuurbericht.

Zie ook: Protocol beëindigen DBC-systematiek en JW321

Generalistische basis-jeugd-ggz

Gemeenten hoeven voor de generalistische basis-jeugd-ggz geen nieuwe toewijzing aan te maken als zij voor deze vorm van jeugdhulp al het factuur- of declaratiebericht JW303 gebruiken, in plaats van het JW321-bericht.

Meer informatie

Nieuws archief