U bent hier

Berichtenverkeer iJw tussen gemeenten en gecertificeerde instellingen

8 mei 2017

Gemeenten zijn bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor jeugdbescherming en jeugdreclassering als onderdeel van de Jeugdwet. De maatregelen jeugdbescherming en jeugdreclassering worden uitgevoerd door gecertificeerde instellingen (GI’s). GI’s hebben een bijzondere positie omdat zij voor maatregelen in het gedwongen kader in verbinding staan met het justitiële domein.

Over het gebruiken van de berichtenstandaard iJw voor gegevensuitwisseling tussen gecertificeerde instellingen en gemeenten dienen GI’s en gemeenten aanvullende afspraken te maken. Voor deze afspraken is de Handreiking ‘Gebruik van iJw-berichtenverkeer door gemeenten en gecertificeerde jeugdzorginstellingen‘ gepubliceerd.

Aanleiding voor de handreiking

In 2015 heeft de gemeente Arnhem met enkele andere gemeenten en met aanbieders onderzocht hoe GI’s de landelijke berichtenstandaard iJw kunnen inzetten voor gegevensuitwisseling met gemeenten. Als vervolg op de aanbevelingen van dit onderzoek heeft een werkgroep van gemeenten en instellingen deze handreiking opgesteld.

Doel van de handreiking

De toeleiding van jeugdhulp in het kader van jeugdbescherming en jeugdreclassering naar de Gecertificeerde Instellingen is complex. De context en het gebruik van iJw in deze specifieke vorm van jeugdhulp worden in de handreiking besproken. De scope van dit document is het gedwongen kader. De gepresenteerde afspraken gelden voor maatregelen op het gebied van jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Doelgroep

De handreiking is voor gemeenten die GI’s inspanningsgericht of outputgericht gecontracteerd hebben. Indien de taakgerichte uitvoeringsvariant wordt gehanteerd, is het advies om af te zien van gebruik van iJw.

Meer informatie

Nieuws archief