U bent hier

Kamerbrief aanpak administratieve lasten in Wmo en jeugdhulp

18 april 2017

In een brief aan de Tweede Kamer informeert staatssecretaris Van Rijn over de voortgang in de aanpak van vermijdbare administratieve lasten in het sociaal domein.

Aanbieders die bij de uitvoering van Wmo en/of Jeugdwet te maken hebben met meer dan een gemeente of samenwerkingsverband van gemeenten, hebben te maken met verschillende eisen en voorwaarden bij de contractering, financiële verantwoording en facturatie. Dit is deels een gevolg van de transformatie van het sociaal domein die leidt tot nieuwe diensten en verhoudingen tussen gemeenten en aanbieders.

Het programma i-Sociaal Domein heeft, in opdracht van de VNG en de branches voor zorgaanbieders, in 2016 drie uitvoeringsvarianten en standaardartikelen gepubliceerd. Deze drie uitvoeringsvarianten beschrijven de stappen die gemeenten en aanbieders kunnen nemen om het proces van ‘contract tot controle’ gestandaardiseerd uit te voeren.

Het landelijk accountantsprotocol, opgesteld door de VNG en brancheorganisaties van zorgaanbieders, kan door aanbieders gebruikt worden voor de productieverantwoording. Gemeenten kunnen deze productieverantwoording als controlemiddel opnemen in hun controleaanpak. De VNG heeft met haar leden afgesproken dit controleprotocol, dat kan worden toegepast bij alle uitvoeringsvarianten, consequent te gebruiken voor de verantwoording over het jaar 2016. Dit leidt tot een vermindering van de administratieve lasten van aanbieders.

De ambitie is dat eind 2017 alle gemeenten en de door hen gecontracteerde aanbieders de uitvoeringsvarianten, de standaardartikelen en de iWmo/iJw standaarden hebben geïmplementeerd als er nieuwe contracten worden afgesloten. Hierbij wordt uitgegaan van het principe: pas toe of leg uit. Het programma i-Sociaal Domein richt zich in 2017 met name op gemeenten en aanbieders die de uitvoeringsvarianten nog niet toepassen. Het programma jaagt het proces aan en faciliteert gemeenten en aanbieders bij de implementatie door de voortgang te monitoren.

 

Nieuws archief