U bent hier

Standaarden consistent inzetten voor meer afname administratieve lasten

20 februari 2017

Zorgaanbieders zien een afname van administratieve lasten in het sociaal domein daar waar de landelijke standaarden en voorzieningen worden geïmplementeerd. Zij verwachten dat hun administratieve lasten in de toekomst nog meer zullen afnemen. Voorwaarde is wel dat meer partijen de landelijke standaarden en voorzieningen consistent inzetten voor de administratieve afhandeling van zorg en ondersteuning. 

Standaarden en voorzieningen

Het pakket aan landelijke standaarden en voorzieningen bestaat uit drie uitvoeringsvarianten, standaardartikelen voor contracten tussen gemeenten en zorgaanbieders, een landelijk accountantsprotocol voor financiële verantwoording en berichtenstandaarden voor gegevensuitwisseling.

Focus korte termijn

Op de korte termijn ligt de focus van gemeenten en aanbieders enerzijds bij de inkoopcyclus voor 2018. Gemeenten en aanbieders wordt aangeraden de standaardartikelen voor uitvoeringsvarianten van het programma i-Sociaal Domein in de contracten voor 2018 op te nemen. Deze bevatten afspraken over het gebruik van de landelijke standaarden en voorzieningen. Anderzijds ligt de focus van gemeenten en aanbieders in deze periode voor Wmo en Jeugdwet op de jaarafsluiting van 2016. Hiervoor heeft het programma het landelijk accountantsprotocol beschikbaar met Excel-formats voor de productieverantwoording van aanbieders.

Effecten

De effecten van het toepassen van de landelijke standaarden en voorzieningen zijn zichtbaar maar de voortgang gaat niet snel. In regio’s waar het landelijk pakket aan standaarden en voorzieningen niet of niet consistent geïmplementeerd wordt, zijn aanbieders minder optimistisch over het afnemen van de administratieve lasten in de toekomst. 

In januari 2017 vroeg het programma aan een groep aanbieders of zij effecten merken van het toepassen van landelijke standaarden en voorzieningen. In een onderzoek onder gemeenten en aanbieders in oktober 2016 zijn dezelfde vragen gesteld. De conclusies:

  • Aanbieders merken dat er meer gebruik wordt gemaakt van de standaardartikelen.
  • Aanbieders merkten in het tweede halfjaar van 2016 een vermindering van administratieve lasten ten opzichte van het eerste halfjaar van 2016.
  • Aanbieders verwachten voor het komend half jaar dat het toepassen van uitvoeringsvarianten en standaardartikelen de administratieve lasten zullen verminderen.

Wat doet i-Sociaal Domein in 2017?

Programma i-Sociaal Domein zet in op het vergroten van het bestuurlijk commitment, het consistent toepassen van de standaarden en voorzieningen, en het monitoren van het tempo waarmee de standaarden en voorzieningen worden geïmplementeerd. De wethouders van de centrumgemeenten in de 42 jeugdzorgregio’s committeren zich aan het gebruik van de landelijke standaarden en voorzieningen voor de administratieve afhandeling van de zorg in het proces van contract tot controle. Zij zorgen er voor dat in alle lagen van de organisatie bij gemeenten aandacht is voor het gebruiken van de standaarden en voorzieningen. Daarbij benadrukken zij dat het standaardiseren van de administratie ruimte geeft voor innovatie en beleidsvrijheid in het sociaal domein. Ook bestuurders van aanbieders houden het werken met het pakket aan landelijke standaarden en voorzieningen op de agenda. Hier mee werken moet de norm worden en partijen die (nog) geen gebruik maken van deze standaarden en voorzieningen zullen moeten uitleggen waarom niet.

Voortgang monitoren

Het programma houdt in 2017 bij welke voortgang er geboekt wordt bij het implementeren van de standaarden en voorzieningen. Met de partners van het programma, de VNG en zes brancheorganisaties van zorgaanbieders en VWS, wordt de stand van zaken per regio bekeken. De regionale implementatieadviseurs ondersteunen gemeenten en aanbieders bij het implementeren van het landelijk pakket van standaarden en voorzieningen.

Nieuwsbrief programma i-Sociaal Domein

Meer informatie

 

Nieuws archief