U bent hier

Materiële controle en fraudeonderzoek

Soms zien gemeenten extra risico’s rond de rechtmatigheid van betalingen. Ze kunnen dan kiezen voor materiële controles en fraude-onderzoek. De Regeling Jeugdhulp geeft daarbij de wettelijke kaders en beschrijft welke gegevensverwerking mogelijk is in het kader van bekostiging, controle, privacy en fraudebestrijding. Praktische handvatten zijn te vinden in een VNG-handreiking over inrichting toezicht en handhaving voor Wmo en Jeugdwet. Deze zijn te gebruiken om fouten en fraude op te sporen en tegen te gaan.