U bent hier

Landelijk transitiearrangement LTA en specialistische jeugd-ggz

VNG koopt landelijk specialistische jeugd-ggz in als onderdeel van het Landelijk Transitiearrangement (LTA). De bepalingen in het LTA-contract van de VNG zijn landelijk verplicht. Het LTA-contract volgt de aanwijzingen in de Handreiking Bekostiging jeugd-ggz inspanningsgericht versie 2.0 (pdf) van de VNG. Voor alle zorg in categorie 55 gelden de tijdschrijfregels in deze handreiking. De productcodes voor de ingekochte zorg via het LTA zijn landelijk vastgesteld. Kijk voor meer informatie over dit onderwerp op de pagina Landelijke inkoop jeugdzorg van de VNG.