Kindergeneeskundige jeugd-ggz declareren en factureren

Een kleine groep jeugdige cliënten met gedragsproblemen en psychische stoornissen krijgt GGZ van kinderartsen in ziekenhuizen of zelfstandige behandelcentra. Deze zorg valt ook onder de Jeugdwet en wordt bekostigd door gemeenten.

Uitzondering voor declaraties door kinderartsen tot 2020

Het Addendum Declaraties GGZ door kinderartsen beschrijft hoe jeugd-ggz geleverd door kinderartsen via ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra kan worden gefactureerd bij gemeenten. Dit addendum is een publicatie van VNG, NVZ en Vektis uit 2015. Het addendum gaat uit van het gebruik van productcodes die gangbaar waren in de ziekenhuiszorg. Gemeenten en kinderartsen hebben in 2015 afgesproken dat het gebruik van deze productstructuur als overbrugging mogelijk blijft tot 1 januari 2020. Het Addendum en meer informatie over de declaratie van deze zorg is te vinden bij de VNG.

Contracteren met de uitvoeringsvarianten ook mogelijk

Gemeenten en ziekenhuizen kunnen ook onderling afspreken niet de werkwijze van dit addendum te hanteren. In plaats daarvan richten ze hun processen in volgens een van de drie uitvoeringsvarianten. Deze werkwijze sluit aan op de manier waarop de overige jeugdhulp gedeclareerd en gefactureerd wordt.