U bent hier

Jeugd-ggz welke vraag stelt u waar?

Vragen over beleid, bijvoorbeeld over tarieven

GGZ Nederland - vandbcnaaruv@ggznederland.nl
vragen van aanbieders over:

 • spelregels ten aanzien van tijdschrijven
 • inrichting van de interne administratie
 • interne ICT
 • documentatie van GGZ Nederland, o.a. Basisset Gegevenselementen

VNG - info@vng.nl of telefonisch: 070-373 8393
vragen van gemeenten over:

 • spelregels ten aanzien van tijdschrijven
 • inrichting van de interne administratie
 • interne ICT
 • de Handreiking bekostiging jeugd-ggz inspanningsgericht
 • de raamovereenkomst van het Landelijk Transitiearrangement (LTA)

Vragen over de berichtenstandaard iJw

Zorginstituut Nederland - Servicedesk iStandaarden - info@istandaarden.nl

 • Vragen over het Protocol beëindiging DBC systematiek en JW321-bericht
 • Vragen over de berichtenstandaard iJw
 • Vragen over de standaardproductcodelijst Jeugd

Vragen over de infrastructuur (GGk en VECOZO)

ISD Regieteam - ISD-regie@vng.nl

 • Overkoepelende vragen over de keteninfrastructuur

Stichting Inlichtingenbureau - Servicedesk voor gemeenten

 • Vragen van gemeenten en hun softwareleveranciers
 • Vragen over het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (webservices en webportaal)

VECOZO - Afdeling Support

 • Vragen van aanbieders en hun softwareleveranciers
 • Vragen over het VECOZO Schakelpunt

Vragen over de implementatie en de samenwerking tussen gemeenten en aanbieders

Programma i-Sociaal Domein

De implementatieadviseurs van programma i-Sociaal Domein ondersteunen gemeenten en aanbieders bij de implementatie van de overstap van DBC’s naar uitvoeringsvarianten. Zij kunnen ook een rol spelen bij het bespreken van onwenselijke effecten op de informatievoorziening van bepaalde lokale contractbepalingen. Op verzoek van gemeenten en aanbieders checken zij de contracten en geven advies over de juiste en consistente toepassing van de standaardartikelen voor uitvoeringsvarianten.