U bent hier

Jeugd-ggz

Deze pagina is bijgewerkt op 24 november 2018

Gemeenten gebruiken sinds 1 januari 2018 een van de drie uitvoeringsvarianten voor Wmo en Jeugdwet om jeugd-ggz in te kopen en administratief af te handelen.

Actueel

Einde DBC's en JW321-bericht

Vanaf 1 januari 2019 worden het JW321-bericht en het retourbericht JW322 niet meer technisch ondersteund door de keteninfrastructuur van VECOZO en het GGK.

Afschaffen DBC-systematiek in 2017

Het Protocol beëindiging DBC-systematiek en JW321-bericht per 1 januari 2018 (pdf) bespreekt wat nodig is om de DBC’s en basis-ggz-trajecten administratief af te sluiten per 31 december 2017. Dit document is voor gemeenten, aanbieders en hun softwareleveranciers. Hierin staan ook de tijdslijnen van de werkzaamheden rondom de overgang van DBC naar uitvoeringsvarianten per 1 januari 2018.

Overstappen op uitvoeringsvarianten

Er zijn drie uitvoeringsvarianten voor de administratieve afhandeling van toewijzing en facturatie in het sociaal domein. Deze uitvoeringsvarianten verbinden bekostiging, inrichting van de zorgadministratie en het veilig en efficiënt uitwisselen van gegevens met de berichtenstandaarden iWmo en iJw.

De VNG hanteert voor de landelijke inkoop van specialistische jeugd-ggz als onderdeel van het landelijk transitiearrangement (LTA) de inspanningsgerichte uitvoeringsvariant.

Kindergeneeskunde en jeugd-ggz

Voor specialistische jeugd-ggz geleverd door kinderartsen via ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra gelden andere afspraken met betrekking tot declareren en factureren. Zie: Kindergeneeskundige jeugd-ggz

Documentatie voor softwareleveranciers

Voor softwareleveranciers van gemeenten en aanbieders zijn de volgende documenten beschikbaar:

Vragen

Verschillende landelijke organisaties houden zich bezig met de overstap van DBC naar uitvoeringsvarianten. Op de pagina Welke vraag stelt u waar? vindt u de contactgegevens van GGZ Nederland, VNG, Zorginstituut Nederland, Stichting Inlichtingenbureau, VECOZO en Programma i-Sociaal Domein.

Opname webinars

Codelijsten DBC's tot en met 2017

Codelijsten geldig tot en met 2017 voor de administratieve afhandeling van de DBC's (VNG)