U bent hier

Interview met Bas Timman, vicevoorzitter Stuurgroep i-Sociaal Domein

"We gaan samen een weerbarstig probleem oplossen."

Bas Timman, vicevoorzitter Stuurgroep i-Sociaal Domein: "Het liefst zie ik dat het Ketenbureau zichzelf overbodig maakt."

Zomer 2018 ondertekenden gemeenten en zorgaanbieders de samenwerkingsovereenkomst ‘Gezamenlijk werken aan de toekomst van i-Sociaal Domein’. Het Ketenbureau i-Sociaal Domein is verantwoordelijk voor de praktische uitvoering van deze ambities en wordt inhoudelijk aangestuurd door de Stuurgroep. Bas Timman, voorzitter Raad van Bestuur van zorgaanbieder Jeugdformaat en vicevoorzitter Stuurgroep i-Sociaal Domein: "We gaan een veelkoppig monster verslaan."

Weerbarstige praktijk

Het Programma i-Sociaal Domein heeft onder andere de drie uitvoeringsvariantenstandaardartikelen en het landelijk accountantsprotocol ontwikkeld. Dat heeft veel opgeleverd, stelt Timman. "Maar we moeten niet vergeten dat de dagelijkse praktijk weerbarstiger is. De standaarden zijn mooi, maar ze bieden veel ruimte voor interpretatie. Dat betekent dat er toch veel variatie is in hoe gemeenten werken. Met extra werk als gevolg voor zorgaanbieders, want overal moet het weer net even anders. De devil is in detail, dat geldt hier zeker. Het is een ingewikkeld probleem. Een veelkoppig monster dat je niet zomaar verslaat, het vereist energie en inspanning van iedereen."

Aan de bel trekken

De taak die gemeenten hierbij hebben is duidelijk. "Ze moeten consequent vasthouden aan de standaarden, geen eigen afwijkingen bedenken." Maar ook zorgaanbieders moeten aan de slag. "Zij moeten ervoor zorgen dat hun systemen en procedures goed aansluiten op die van gemeenten. Daarnaast moeten ze op tijd en accuraat declareren, want ook daar gaat het wel eens mis, met een hoop extra werk als gevolg. En als er iets niet goed gaat, moeten ze op tijd bij gemeenten aan de bel trekken. Laat het weten als er iets misgaat!"

Openstaande facturen

Als bestuurder van een jeugdzorginstelling heeft Timman zelf alle problemen voorbij zien komen. "Helaas, zou ik zeggen. Problemen met productcodes, met het woonplaatsbeginsel, afgekeurde berichten. Alle problemen die landelijk spelen, spelen bij ons ook. Het grootste probleem is niet eens het extra werk, maar de grote hoeveelheid openstaande facturen die er het gevolg van zijn. Dat geldt voor alle zorgaanbieders, het aantal openstaande vorderingen van jeugdzorginstellingen is ruim verdrievoudigd. Dat moeten we zo snel mogelijk aanpakken natuurlijk."

Standaardadministratieprotocol

Het Ketenbureau zet in de eerste plaats het werk van het programma voort. "Daarbij willen we drie dingen doen. We willen goed monitoren wat er in het veld gebeurt, waar het goed gaat en vooral waar het mis gaat. Daar kunnen we van leren. In de tweede plaats gaan we werken aan een landelijk standaardadministratieprotocol om meer standaardisatie in administratie te bereiken. En ten slotte willen we leren van situaties waarin dingen zijn vastgelopen."

Zoek elkaar op

Timmans belangrijkste boodschap aan de lezer? "Zoek elkaar op. Zet het partnership dat er is in het Ketenbureau voort in de lokale situatie. Dus ga in gesprek, kijk bij elkaar in de administratie, zoek samen uit waar het mis gaat en bedenk samen een oplossing. Ik weet dat er nog veel onderling wantrouwen is, maar daar komen we niet verder mee. Het liefst zou ik zien dat het Ketenbureau zichzelf overbodig maakt. Dat we over een paar jaar van al het administratieve gedoe af zijn en onze tijd en energie weer kunnen besteden aan waar het werkelijk om gaat: goede zorg voor jeugd en gezin. We willen uiteindelijk allemaal hetzelfde, dat moeten we niet vergeten."