U bent hier

Inkoop en contract

Deze pagina is bijgewerkt op 14 december 2017

De keuze voor een van de drie uitvoeringsvarianten is leidend voor het proces van contract tot controle. De uitvoeringsvariant heeft gevolgen voor inkoop, toegang, informatie-uitwisseling, verantwoording en controle.

Standaardartikelen

Bij elke uitvoeringsvariant horen standaardartikelen die gemeenten opnemen in contracten. Deze standaardartikelen hebben betrekking op ingekochte prestaties, informatie-uitwisseling, verantwoording en controle. Bij de inspanningsgerichte en outputgerichte uitvoeringsvariant bevatten contracten daarnaast nog een bijlage met prestaties die een aanbieder voor een individuele cliënt kan uitvoeren en factureren. Deze worden uitgewisseld volgens gestandaardiseerd berichtenverkeer tussen gemeente en aanbieder.  

Tussentijds veranderen van contracten

Het toepassen van standaardartikelen kan vragen om aanpassing van bestaande contracten Wmo of Jeugdhulp. Wanneer een gemeente een contract voor Wmo- of Jeugdhulp gedurende de looptijd wil aanpassen moet rekening gehouden worden met onder andere de aanbestedingsregels.

Inkoop jeugd-ggz

Gemeenten kopen jeugd-ggz tot eind 2017 in met de dbc-systematiek. Vanaf 1 januari 2018 kan dat niet meer. Deze overgang heeft gevolgen voor de administratieve praktijk bij gemeenten en aanbieders. Lees hier meer over Jeugd-ggz.