U bent hier

Gegevens aanleveren in 2017 voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein

Aanleveren gegevens voor de eerste helft 2017

Van 4 tot 29 september kunnen gemeenten gegevens aanleveren aan het CBS over het eerste half jaar van 2017. 

Publiceren van gegevens

Gegevens die uw gemeente aanlevert, worden gepubliceerd via StatLine en Waarstaatjegemeente.nl. Als een gemeente aangeleverde gegevens toch niet wil publiceren, kunnen die gegevens ingetrokken worden.

Meer informatie

Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten)