Foute AGB-code kan iWmo- of iJw-berichten verkeerd bezorgen

De AGB-code is het adres van de zorgaanbieder voor het bezorgen van de digitale iWmo- en iJw-berichten. Een foute AGB-code zorgt er voor dat een bericht niet bij de zorgaanbieder aankomt. Waar moeten gemeenten en aanbieders op letten bij het gebruik van de AGB-code in het berichtenverkeer iWmo en iJw?

Zorgaanbieders krijgen de iWmo-en iJw berichten van de gemeenten met wie ze samenwerken via het GGK en VECOZO. Het ‘adres’ om de berichten geautomatiseerd bij de juiste zorgaanbieder te bezorgen, is de AGB-code van deze zorgaanbieder. Wordt een verkeerde AGB-code gebruikt in het berichtenverkeer, dan komt het bericht niet bij de juiste aanbieder aan. Het bericht kan zelfs bij een verkeerde zorgaanbieder aankomen.

Soorten AGB-codes

Het AGB-register kent drie types zorgaanbieders: ondernemingen, vestigingen en zorgverleners. Voor deelname aan de administratieve processen in de zorg is voor een onderneming en een zorgverlener een unieke AGB-code noodzakelijk. Ook de vestiging(en) waar de zorg wordt verleend staat(n) geregistreerd in het AGB-register. De AGB-code van een zorgverlener kan dezelfde zijn als de AGB-code van een vestiging of onderneming. Hierdoor kan een bericht onbedoeld bij een zorgaanbieder aankomen die niets met het bericht of de cliënt te maken heeft.

AGB-code met erkenning voor Wmo of Jeugdwet

Voor het uitwisselen van berichten met gemeenten via VECOZO heeft u een AGB-code nodig met de erkenning voor Wmo en/of Jeugdwet. Uw organisatie heeft een AGB-code. U mag deze code gebruiken voor de Wmo en Jeugdwet als de benodigde erkenning aan de code is toegevoegd. Vraag de erkenning aan voor Wmo en/of Jeugdwet via AGBcode.nl.

Wat moet u doen?

Als zorgaanbieder:

  • zorg er voor dat u de juiste AGB-codes heeft die geschikt zijn voor uitwisseling van iWmo- en iJw-berichten;
  • zorg er voor dat gemeenten waarmee u via het geautomatiseerd berichtenverkeer gegevens uitwisselt, precies weten welke AGB-code(s) zij moeten gebruiken in dit berichtenverkeer;
  • raadpleeg zo nodig de servicedesk van Vektis of VECOZO bij twijfel;
  • Heeft u als zorgaanbieder nog geen AGB-code? Deze kunt u aanvragen bij Vektis en vervolgens delen met de gemeenten en met VECOZO;

Als gemeente:

  • zorg dat al in de contractfase met gecontracteerde aanbieders wordt vastgelegd welke AGB-code gebruikt dient te worden voor de uitwisseling van iWmo- en iJw-berichten
  • controleer altijd of deze AGB-code + naam zorgaanbieder op de lijst staat op het webportaal van het GGK bij het Inlichtingenbureau. Hier staan alle zorgaanbieders met hun correcte AGB-code + naam vermeld. Deze lijst wordt twee-wekelijks ververst. Zo kunt u checken of u de juiste AGB-code van de zorgaanbieder heeft en of deze geschikt is voor Wmo en Jeugdwet.
  • gebruik de standaardartikelen voor in contracten tussen gemeenten en zorgaanbieders. Hier legt u samen de AGB-code van te voren vast. Zie ook: Standaardartikelen voor uitvoeringsvarianten

Meer vragen?