U bent hier

Formats 2017 Model Productieverantwoording Wmo en Jeugdwet

Formats in Excel met Macro's

Soms vragen gemeenten voor de jaarafsluiting een totaaloverzicht van de gerealiseerde productie in een boekjaar aan aanbieders. Aanbieders kunnen hiervoor de Formats Model Productieverantwoording Wmo en Jeugdwet 2017 gebruiken. De aanbieder geeft in dit format per gemeente het totaalbedrag aan zorg of ondersteuning geleverd in een jaar, uitgesplitst naar de verschillende gecontracteerde prestaties. Deze opgave per gemeente wordt voor 1 maart toegestuurd aan de gemeenten die daarom vragen. Uiterlijk 1 april verstrekt de aanbieder daarbij desgewenst een controleverklaring van de accountant.

De formats Model Productieverantwoording Wmo en Jeugdwet zijn bijlagen bij:

Sommige Apple-gebruikers lukt het niet om de formats te openen. Dit is afhankelijk van de versie van Excel voor de Mac die u gebruikt. Kunt u het format niet gebruiken? Dan kunt u aparte werkbladen krijgen met het vereiste aantal rijen voor de betreffende producten. Neem hiervoor contact op met uw regionale implementatieadviseur.