U bent hier

Financiële controle

Deze pagina is bijgewerkt op 12 juni 2018

Financiële controle

Een succesvol jaarrekeningsproces begint met bedrijfsprocessen die zijn ingericht volgens de standaarden en voorzieningen van het Programma i-Sociaal Domein. Met deze producten richten gemeenten en aanbieders inkoop, toegang en informatievoorziening eenduidig in: 

Controleaanpak gemeenten

Elke gemeente stelt haar eigen controleaanpak op die aansluit bij de lokale situatie. Er is geen landelijk model. Daarbij kiest een gemeente, eventueel in overleg met de accountant, welke controlemiddelen worden gebruikt.

Een overzicht van mogelijke controlemiddelen is beschreven in de Handreiking Stappenplan Gemeentelijke controleaanpak. In het document Praktijkvoorbeelden Gemeenten met een goedkeurende verklaring over 2015 is te lezen hoe verschillende gemeenten deze controlemiddelen in de praktijk hebben gebruikt.

Een gemeente kan voor de jaarafsluiting een controleverklaring bij de productieverantwoording vragen van aanbieders. Om te voorkomen dat aanbieders onnodig extra werk moeten doen is het aan te raden hiervoor de landelijke modellen te gebruiken.

Landelijk accountantsprotocol

Een belangrijk controlemiddel is het Landelijk accountantsprotocol 2018 financiële productieverantwoording Wmo en Jeugdwet. Accountants van aanbieders stellen een controleverklaring op bij de productieverantwoording met behulp van het landelijk accountantsprotocol. Gemeenten gebruiken deze verklaringen in de eigen jaarrekeningcontrole.

Productieverantwoording aanbieders 

Soms vragen gemeenten voor de jaarafsluiting een totaaloverzicht van de gerealiseerde productie in een boekjaar. Aanbieders kunnen hiervoor de Formats 2018 Model Productieverantwoording Wmo en Jeugdwet gebruiken.