Einde JW321 en JW322-berichten

Het factuur- en declaratiebericht JW321 en het bijbehorend retourbericht JW322 werden tot en met 2017 gebruikt om jeugd-ggz te declareren. De berichten waren toegespitst op de DBC-systematiek (Diagnose-Behandel-Combinatie). Deze systematiek is per 2018 uitgefaseerd.

JW321-322 in 2018 alleen nog voor zorg geleverd in 2017

De JW321 en JW322 kunnen in 2018 alleen nog maar gebruikt worden om zorg te factureren die verleend is in 2017 in het kader van specialistische of basis-jeugd-ggz. 

Einde technische ondersteuning JW321-322 in de keten per 1 januari 2019

De berichten JW321 en JW322 zijn vanaf 1 januari 2019 niet meer bruikbaar. Dit betekent dat zorgaanbieders nog in 2018 tijd hebben zorg te factureren die ze in 2017 hebben verleend. Meer over het einde van de JW321 en JW322 vindt u in het Protocol Beëindiging DBC-systematiek en JW321-bericht (pdf) van Zorginstituut Nederland. Aanbieders en gemeenten dienen afspraken te maken over het gebruik van de JW321-berichten eind 2018: gemeenten hebben een verwerkingstermijn om te reageren op het ontvangen van een JW322 nodig. Als zij eind december een bericht ontvangen, kunnen zij mogelijk niet meer een retourbericht genereren. Dit kan administratieve lasten opleveren en achteraf handmatig uitzoekwerk veroorzaken.

Aanbieders die nog zorg willen declareren, wordt daarom aangeraden tot uiterlijk begin december 2018 hun berichten te versturen naar de gemeente.

Stuurgroep i-Sociaal Domein

Zoals van te voren was afgesproken hebben het Ketenbureau i-Sociaal Domein, GGZ Nederland en NIP getoetst bij aanbieders van jeugd-ggz of er problemen zullen ontstaan als vanaf 2019 het declaratiebericht JW321 niet meer gebruikt kan worden in het berichtenverkeer. Aanbieders geven aan dat zij hier geen problemen door verwachten. In de monitoring van het iJW-berichtenverkeer via VECOZO en GGK is ook te zien dat het gebruik van de JW321 en JW322 al is afgenomen. Daarom heeft het Ketenbureau met GGZ Nederland en NIP het advies aan de Stuurgroep i-Sociaal Domein gegeven dat de voorgenomen uitfasering van het het JW321-JW322-berichtenpaar per 1 januari 2019 kan worden doorgezet.

Jeugd-ggz kan gedeclareerd of gefactureerd worden met het reguliere declaratie- en factuurbericht JW303-304. Als aanbieders vanaf januari 2019 nog zorg willen declareren bij gemeenten die verleend is voor 2018, kunnen zij dat wel binnen de wettelijke termijn van vijf jaar doen, maar niet meer met het JW321-bericht via het berichtenverkeer.

Achtergrond DBC-systematiek jeugd-ggz en declaratiebericht JW321-322

Sinds 1 januari 2015 valt de jeugd-ggz onder de Jeugdwet. Daarmee is jeugd-ggz onderdeel van het totale aanbod aan jeugdhulp van de gemeente. In de jeugd-ggz werd de DBC-systematiek gehanteerd voor facturatie. In 2015 maakten het ministerie van VWS, gemeenten (VNG) en zorgverzekeraars (ZN) de afspraak dat de DBC-systematiek tot en met december 2017 zou worden gehanteerd. Speciaal voor de DBC-systematiek zijn de tijdelijke declaratieberichten JW321-322 in het leven geroepen. DBC’s bevatten diagnosen op  hoofdgroep. De uitwisseling van zulke gegevens is niet toegestaan zonder specifieke doelbinding.