U bent hier

Doorontwikkeling controleaanpak

Een gemeente kan het landelijk accountantsprotocol uitfaseren. Het is daarbij belangrijk rekening te houden met de volgende drie punten om toename van controlerisico´s en extra administratieve lasten te voorkomen:

  1. Zorg dat de bedrijfsprocessen zijn ingericht volgens de standaarden en voorzieningen van Programma i-Sociaal Domein. Werk vervolgens aan een nieuwe gemeentelijke controleaanpak die aansluit bij de lokale omstandigheden.
  2. Faseer het landelijk accountantsprotocol pas uit als de gemeentelijke controleaanpak twee jaar succesvol is geweest in de jaarrekeningcontrole.
  3. Implementeer een nieuwe gemeentelijke controleaanpak altijd in samenwerking met andere stakeholders, waaronder in ieder geval de aanbieders en de accountant.

Een eigen controleaanpak is afgestemd op de lokale situatie. Het eindmodel zal daarom per gemeente en wellicht ook per zorgdomein verschillen. Gemeenten en aanbieders kunnen natuurlijk ook de huidige werkwijze voortzetten met het landelijk accountantsprotocol.