U bent hier

Declareren en Factureren

Gemeenten en zorgaanbieders handelen facturen en betalingen automatisch af met het iJw- en iWmo-berichtenverkeer. Consistent gebruik van deze standaarden zorgt er voor dat administratieve processen van gemeenten en aanbieders beter controleerbaar zijn. Bovendien verkleint de kans op problemen in het declaratieproces en bij de jaarrekeningcontrole.

De meeste zorg en ondersteuning die valt onder de Wmo en de Jeugdwet kan automatisch worden afgewikkeld via het gestandaardiseerd iWmo- en iJw-berichtenverkeer. Jeugd-GGZ verleend door kinderartsen in ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra wordt vaak nog volgens de ziekenhuissystematiek gedeclareerd. Dit stopt in 2020, of eerder als gemeenten en zorgaanbieders dat onderling afspreken.