U bent hier

Coulance kleine aanbieders

De standaardartikelen gaan er van uit dat de aanlevering van een productieverantwoording en een door de accountant ondertekende controleverklaring vereist zijn als:

  1. de registratieprocessen nog niet volledig zijn ingericht,
  2. de berichtenuitwisseling nog niet voldoende is geïmplementeerd,
  3. de gemeente voor het verantwoorden van de levering (nog) van de zorgaanbieder afhankelijk is.

We adviseren gemeenten de verplichte aanlevering van een door de accountant ondertekende controleverklaring achterwege te laten:

  1. als de omzet lager is dan €125.000 (separaat voor Wmo of Jeugdwet), al dan niet gerealiseerd bij meerdere gemeenten. Let wel: de aanbieder moet in deze situatie zelf vragen of een productieverantwoording zonder controleverklaring voldoet, omdat de gemeente de totaalomzet van een aanbieder niet kent.
  2. bij aanbieders die bij één gemeente een kleine omzet hebben. De daarvoor te hanteren grens voor materialiteit in de accountantscontrole van de gemeente, moet door elke gemeente zelf vastgesteld worden.