U bent hier

Regiobijeenkomst in Apeldoorn voor gemeenten en zorgaanbieders

dinsdag 1 oktober 2019

Over PGB, Abonnementstarief Wmo en andere actuele ontwikkelingen in de administratieve keten. U kunt zich aanmelden op de website van VNG Congressen.

Onderwerpen

In het sociale domein spelen verschillende onderwerpen die grote impact hebben op gemeenten, zorgaanbieders en hun softwareleveranciers. Tijdens de bijeenkomst worden de volgende 4 sessies georganiseerd. U kunt aan 2 sessies deelnemen. Meer informatie over onderstaande sessies vindt u onderaan deze pagina.

 • Sessie 1: Informatiesessie over actuele onderwerpen in de administratieve ketenzoals abonnementstarief Wmo en standaard administratieprotocollen
  (voor zorgaanbieders en gemeenten)
 • Sessie 2: Verdiepingssessie reductie administratieve lasten in i-Sociaal Domein 
  (voor zorgaanbieders en gemeenten)
 • Sessie 3: Verdiepingssessie Implementatie abonnementstarief Wmo
  (alleen voor gemeenten)
 • Sessie 4: Verdiepingssessie Implementatie PGB 2.0 
  (alleen voor gemeenten)

Programma

De regiobijeenkomst start om 10.00 uur (inloop vanaf 9.30) en duurt tot 14.00 uur.

09.30 – 10.00:           Inloop
10.00 – 10.15:           Plenaire opening
10.15 – 11.45:           Parallelsessies
11.45 - 12.30:            Lunch 
12.30 – 14.00:           Parallelsessies
Vanaf 14.00 uur:       Netwerkmogelijkheden 

Organisatie

De regiobijeenkomst wordt georganiseerd door VWS, VNG, CAK, Inlichtingenbureau en het Ketenbureau i-Sociaal Domein. Deelname aan de regiobijeenkomst is gratis. Alle informatie over deze bijeenkomst, vindt u op de website van VNG Congressen. Hier kunt u zich ook aanmelden.


Alle data en locaties

 maandag 23 september   Roermond, Theaterhotel De Oranjerie
 donderdag 26 september   Breda, Apollo Hotel 
 maandag 30 september   Rotterdam, Brasserie Engels
 dinsdag 1 oktober  Apeldoorn, Orpheus
 woensdag 2 oktober   Haarlem, Philharmonie
 dinsdag 8 oktober  Assen, De Bonte Wever
 donderdag 10 oktober   Amersfoort, De Flint


Inhoud workshops

Sessie 1: Informatiesessie: Actuele ontwikkelingen in de administratieve keten
Voor zorgaanbieders en gemeenten

In dit anderhalf uur passeren diverse actuele ontwikkelingen op interactieve wijze de revue zodat u aan het einde van de sessie weet wat er allemaal speelt en wat dit voor u betekent. 
Onderwerpen die aan de orde komen:

 • de belangrijkste aandachtspunten bij de implementatie van het abonnementstarief voor zorgaanbieders en gemeenten.
 • de eerste ervaringen met het Standaard Administratieprotocol en de voortgang van ontwikkelpunten.

Daarnaast wordt u bijgepraat over het programma Ontregel de Zorg, het ondersteuningsteam Zorg voor Jeugd (van VNG Realisatie) en programma Inkoop en Aanbesteding van VWS. Het belooft een zeer gevarieerd anderhalf uur te worden. 

Doelgroepen voor deze sessie zijn: leidinggevenden, beleidsmedewerkers, accountmanagers/inkoopmanagers, procesmanagers/teamleiders/medewerkers administratie, informatiemanagers en controllers zowel van zorgaanbieders als gemeenten.

Sessie 2: Verdiepingssessie Reductie administratieve lasten in i-Sociaal Domein
Voor zorgaanbieders en gemeenten 

Gemeenten en zorgaanbieders werken al geruime tijd samen om de administratieve lasten te verminderen in het sociaal domein. Dit heeft onder andere geleid tot afspraken die zijn vastgelegd in de standaarden iWmo en iJw en de nieuwe Standaard administratieprotocollen. Ondanks deze landelijke afspraken blijkt er in de praktijk toch een behoorlijke variëteit te bestaan in de administratieve afspraken en ondervinden zorgaanbieders en gemeenten ‘hobbels op het administratieve pad’. Aan de hand van klantcases, kijken we samen naar deze ‘hobbels’ en hoe we gezamenlijk (en met de ontwikkeling van processen en middelen) op weg kunnen naar een meer geplaveide toekomst.

Doelgroepen voor deze sessie zijn: leidinggevenden, beleidsmedewerkers, accountmanagers/inkoopmanagers, procesmanagers/teamleiders/medewerkers administratie, informatiemanagers en controllers zowel van zorgaanbieders als gemeenten.

Sessie 3: Verdiepingssessie Implementatie abonnementstarief Wmo
Alleen voor gemeenten (informatiemanagers, projectleiders en procesmanagers)

Per 1 januari 2020 wordt de invoering van het abonnementstarief in de Wmo volledig gerealiseerd. Er is een checklist ontwikkeld met wat gemeenten moeten doen voor de implementatie van het abonnementstarief. Aan de hand van klantcases nemen wij u tijdens deze workshop mee in de checklist en de nieuwe werkwijze per 2020. Zo wordt duidelijk welke veranderingen nodig zijn in de gemeentelijke organisatie en processen. Daarnaast blikken we - met het oog op de implementatie - vooruit op de komende maanden. We staan dan stil bij de klantcommunicatie, functionele ketentest en de initiële gegevensoverdracht. 

Deze sessie is bedoeld voor diegene die zich binnen de gemeente bezighoudt met de implementatie van het abonnementstarief Wmo (informatiemanagers, projectleiders en procesmanagers). U ontvangt voorafgaand aan de workshop tijdig de checklist en achtergrondinformatie over de invoering van het abonnementstarief. Zo kunt u zich voorbereiden op deze interactieve workshop waarin wij ook in willen gaan op ervaringen en best practices van koplopers. Het dossier abonnementstarief vindt u op de VNG-website: www.vng.nl/abonnementstarief

Sessie 4: Verdiepingssessie Implementatie PGB 2.0
Alleen voor gemeenten (voor beleidsmedewerkers, medewerkers zorgadministratie, applicatiebeheerders, business-analisten en informatiemanagers)

In 2020 en begin 2021 wordt bij alle gemeenten PGB 2.0 ingevoerd, ter vervanging van de huidige applicatie. De invoering gebeurt in tranches. In september ontvangt u de ledenbrief van de VNG met nadere informatie. In de regiobijeenkomsten van het voorjaar hebben we u op hoofdlijnen al meegenomen wat dit voor gemeenten betekent. In deze najaarssessie willen we u verder voorbereiden wat u moet regelen, weten en organiseren. In deze anderhalve uur durende werksessie maken we samen met u een projectplan. We zullen een concept-format van een dergelijk projectplan doorspreken en deze per gemeente op hoofdlijnen vullen. Na deze werksessie heeft u een concreet plan dat u binnen uw eigen gemeente verder kunt uitwerken en vormgeven. Tevens zullen wij het het ondersteuningsaanbod van de VNG presenteren: welke zaken, sessies en personen zijn beschikbaar voor u. Op de VNGrealisatie-website vindt u meer informatie: https://www.vngrealisatie.nl/producten/ontwikkeling-en-implementatie-pgb-20