U bent hier

Aandachtspunten later instappen uitvoeringsvariant voor jeugd-ggz

Alle regio's beëindigen de DBC-systematiek per 31 december 2017. Voor gemeenten en regio's die per 1 januari 2018 voor de jeugd-ggz nog niet zijn overgestapt op een uitvoeirngsvariant, gelden de volgende aandachtspunten.

Aandachtspunten voor alle partijen

 • De DBC-systematiek wordt sowieso per 31 december 2017 beëindigd en alle DBC-trajecten worden hard afgesloten. Dit geldt ook als een regio besluit in april of in juli 2018 in te stappen.
 • Bij later overstappen kan het berichtenverkeer iJw vanaf januari 2018 niet direct worden gebruikt voor de jeugd-ggz en basis-ggz. Dit moet later herstart worden als de regio is overgestapt op een uitvoeringsvariant. Hierover verschijnt op 1 december 2017 een protocol Herstarten berichtenverkeer iJw voor de jeugd-ggz.
 • Bij het instappen in april 2018 moet men eerst release 2.2 van iJw implementeren, en dan pas het berichtenverkeer iJw herstarten voor de jeugd-ggz.
 • Maak berichten pas aan op het moment dat ze verstuurd worden. Zo wijkt de inhoud van de berichten zo min mogelijk af van de laatste administratieve stand van zaken. Hiermee voorkomt men dat latere correcties handmatig verwerkt moeten worden.
 • Lukt instappen per april 2018 niet, dan is het volgende gezamenlijke moment juli 2018.
 • Het berichtenverkeer iJw voor jeugdzorgtrajecten die al volgens de uitvoeringsvarianten worden ingekocht en geadministreerd, loopt wel door.

Specifieke aandachtspunten voor gemeenten

 • Gemeenten kunnen vanaf 1 januari 2018 tot het moment van instappen geen toewijzingsberichten JW301 versturen voor de jeugd-ggz en basis-ggz die start in 2018.
 • Bij een overstap in april of in juli 2018 blijven de gemeenten verantwoordelijk voor het versturen van een toewijzing voor cliënten uit 2017 of eerder van wie de zorg doorloopt in 2018.
 • VNG adviseert dat gemeenten bevoorschottingsafspraken maken met aanbieders die in liquiditeitsproblemen dreigen te raken omdat ze niet kunnen factureren.

Specifieke aandachtspunten voor aanbieders

 • Bij regio's later instappen kunnen aanbieders nog niet geautomatiseerd declareren of factureren en geen Verzoeken om Toewijzing, JW315, versturen voor zorgverleningstrajecten met jeugd-ggz en basis-ggz die starten in 2018.
 • Aanbieders kunnen in liquiditeitsproblemen raken als ze tijdens de overbruggingsperiode tot het later instappen de jeugd-ggz niet kunnen factureren. Ga als aanbieder in gesprek met de gemeenten over bevoorschotting. Het advies van VNG over bevoorschotting is hierbij een leidraad.
 • Aanbieders moeten in de tussenliggende periode wel gegevens registreren over de geleverde zorg. Hiervoor is de Basisset Gegevenselementen (pdf) van GGZ Nederland beschikbaar.