Zoeken

Gemeenten en zorgaanbieders bereiden zich voor op einde DBC-systematiek jeugd-ggz 2018

Anne Wil Roza, GGZ Nederland: ‘Zorgaanbieders bang voor extra administratieve lasten’

Innovatie in het sociaal domein in de Kop van Noord-Holland

Gemeenten Den Helder, Schagen en Texel kopen gezamenlijk Wmo en jeugdhulp in. Het vertrouwen van de bestuurders van de betrokken gemeenten is een belangrijke succesfactor voor het inkoopteam.

Pagina's