Zoeken

Vragenlijst Wmo 2018

De vragen in dit formulier hebben betrekking op de Wmo.

Vragenlijst Jeugdwet 2018

De vragen in dit formulier hebben betrekking op de Jeugdwet.

Zorgaanbieder Yulius kan automatisch declareren bij Zuid-Hollandse gemeenten

Yulius, ggz-instelling in Zuid-Holland, wisselt sinds kort automatisch gegevens uit met Serviceorganisatie Zuid-Holland Zuid, een samenwerkingsverband van zeventien gemeenten voor jeugdzorg.

Almere en Zuid-Holland Zuid sluiten aan op automatisch berichtenverkeer iWmo en iJw

“Als alles eenmaal draait, hebben wij er minder werk aan en komt er meer tijd vrij voor de inhoud.”

Gemeenten en zorgaanbieders bereiden zich voor op einde DBC-systematiek jeugd-ggz 2018

Anne Wil Roza, GGZ Nederland: ‘Zorgaanbieders bang voor extra administratieve lasten’

Pagina's