Zoeken

Zorgaanbieder Yulius kan automatisch declareren bij Zuid-Hollandse gemeenten

Yulius, ggz-instelling in Zuid-Holland, wisselt sinds kort automatisch gegevens uit met Serviceorganisatie Zuid-Holland Zuid, een samenwerkingsverband van zeventien gemeenten voor jeugdzorg.

Almere en Zuid-Holland Zuid sluiten aan op automatisch berichtenverkeer iWmo en iJw

“Als alles eenmaal draait, hebben wij er minder werk aan en komt er meer tijd vrij voor de inhoud.”

Gemeenten en zorgaanbieders bereiden zich voor op einde DBC-systematiek jeugd-ggz 2018

Anne Wil Roza, GGZ Nederland: ‘Zorgaanbieders bang voor extra administratieve lasten’

Innovatie in het sociaal domein in de Kop van Noord-Holland

Gemeenten Den Helder, Schagen en Texel kopen gezamenlijk Wmo en jeugdhulp in. Het vertrouwen van de bestuurders van de betrokken gemeenten is een belangrijke succesfactor voor het inkoopteam.

Pagina's