Zoeken

Privacygovernance in het sociaal domein

Leg rollen en verantwoordelijkheden vast en regel regie, controle en verantwoording.

Privacybeleid in het sociaal domein

Formuleer privacybeleid voor het sociaal domein en maak inzichtelijk hoe de organisatie omgaat met de persoonsgegevens van cliënten.

Informatiebeveiliging en privacy

Gemeenten en zorgaanbieders beheren persoonsgegevens, slaan ze op in systemen en wisselen deze gegevens met elkaar uit. Dit moet allemaal zorgvuldig gebeuren. Beheer en opslag van persoonsgegevens zijn gebonden aan wettelijke verplichtingen. Hetzelfde geldt voor het uitwisselen van gegevens. Organisaties hebben hier intern mee te maken, maar ook in samenwerking met elkaar. Het bespreken van elkaars verantwoordelijkheid en het vastleggen van afspraken hierover is cruciaal.

Veilig omgaan met e-mail in de zorg

Veilig omgaan met e-mail is voor zorgaanbieders maar ook gemeenten belangrijk. NICTIZ publiceerde een handleiding over veilige e-mail. Deze handleiding bespreekt de mogelijkheden om e-mail tijdens het transport te beschermen, maar ook om bewustwording op de werkvloer over omgang met e-mail te bevorderen.

Pagina's