U bent hier

Wlz-registertoets CIZ

Wanneer gebruiken

De gemeente hoeft een Wmo-aanvraag niet in behandeling te nemen als een burger aanspraak maakt op Wlz-zorg. Met de Wlz-Registertoets kan de samenloop van Wlz-voorzieningen en Wmo-voorzieningen worden voorkomen.Als een burger zich bij de gemeente meldt voor Wmo-ondersteuning mag de gemeente het Wlz-register raadplegen als er twijfel is of de burger mogelijk een Wlz-indicatie heeft.

Voor gemeenten via het GGK

Via het Gemeentelijk Gegevensknooppunt kunnen gemeenten het Wlz-register toetsen. Kijk op de website van het Inlichtingenbureau voor meer informatie over de Wlz-registertoets en de handleiding.

Updates

Het Wlz-register wordt elke 24 uur geüpdated door het CIZ.