U bent hier

Vuistregels voor professionals bij gegevensuitwisseling en privacy

Organisatie: 
VNG, GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland
Jaar van uitgifte: 
2016

Bij het beschermen van de privacy bieden de uitgangspunten van de Wet bescherming persoonsgegevens kaders voor het handelen van professionals. Deze publicatie is bedoeld om professionals te ondersteunen in situaties waarin dilemma’s en spanningen zich voor kunnen doen. De vuistregels vormen een aanvulling op bestaande beroeps- en meldcodes. Deze vuistregels zijn gericht op een goede samenwerking met oog voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.