U bent hier

Voorbeeldformulier Prestatiecheck geleverde zorg

Organisatie: 
Gemeente Oude IJsselstreek
Jaar van uitgifte: 
2017

Een belangrijk onderdeel van de gemeentelijke controleaanpak is de eigen activiteit ten aanzien van het vaststellen van de levering, waar mogelijk. Bij voorkeur wordt deze vaststelling opgenomen in het reguliere operationele proces: waar de gemeente regie voert op de zorg (of hulp) aan de cliënt kan de wijkteammedewerker / zorgconsulent (of vergelijkbare rol) de vraag aan de cliënt stellen en het antwoord vastleggen. Wanneer dit proces nog niet goed is ingericht, of niet goed uitvoerbaar is, kan ook een enquête of steekproef uitgevoerd worden. Voor de enquête of steekproef moet een vraagstelling opgesteld worden die helder is met betrekking tot de kern: het vaststellen (of aannemelijk maken) van de levering. De vraagstelling moet niet ingaan op mogelijk privacy-gevoelige aspecten zoals de zorginhoud.

De gemeente Oude IJsselstreek heeft dit formulier ontwikkeld en in gebruik genomen bij het doen van een steekproef onder cliënten, met als specifiek doel het vaststellen van de levering. Dit formulier is hier ter inspiratie als download beschikbaar. Een dergelijk formulier kan bij een enquête of steekproef worden gebruikt, maar de vragen kunnen ook in een reguliere (meer kwalitatieve) beoordeling worden opgenomen. We zien dat deze gemeente ook een vraag stelt over de omvang van de zorg (de tweede vraag in het formulier). Gemeenten kunnen ook kiezen om deze vraag achterwege te laten, en zich richten op de meer algemene vraag of de zorg naar behoren is geleverd, zonder in kwantitatieve details te treden.