U bent hier

Handreiking Stappenplan gemeentelijke controleaanpak 2016

Organisatie: 
i-Sociaal Domein
Jaar van uitgifte: 
2016

Deze handreiking beoogt controllers bij gemeenten te ondersteunen bij het opstellen van een sluitende financiële controleaanpak voor 2016 en verder, uiteraard aansluitend bij de (verbijzonderde) interne controle van de gemeente en in afstemming met de gemeentelijke accountant. Het landelijk accountantsprotocol is één van de controlemiddelen die de gemeente kan inzetten om te komen tot een sluitende aanpak.

Bekijk ook: