Accountantsprotocol financiële productieverantwoording Wmo Jeugdwet 2016

Organisatie: 
i-Sociaal Domein, COPRO
Jaar van uitgifte: 
2016

Dit landelijk controleprotocol is ontwikkeld door deskundigen uit relevante brancheorganisaties, zorgaanbieders en gemeenten. Met het controleprotocol kunnen zorgaanbieders op eenduidige wijze financiële verantwoording afleggen over de productie Wmo en Jeugdwet. Deze verantwoording en de controle daarvan zijn gebaseerd op eisen van financiële rechtmatigheid voor de gemeenten. Gebruik maken van dit controleprotocol beperkt de administratieve lasten van zorgaanbieders en gemeenten. Het controleprotocol voor 2016 is aangepast naar aanleiding van de evaluatie van het protocol voor boekjaar 2015. Bekijk ook de Toelichting op het controleprotocol 2016 en de formats Model Productieverantwoording Wmo en Jeugdwet.