U bent hier

Productcodes

Standaard productcodelijsten WMO en Jeugdwet

De landelijke productcodelijsten staan op de website iStandaarden van het Zorginstituut:


Huidige versie standaardproductcodelijsten

De productcodelijsten voor 2017 zijn in oktober 2016 beschikbaar gesteld. In april 2017 is de  standaardproductcodelijst Jeugd aangepast vanwege het beëindigen van de DBC-systematiek en de overstap naar bekostiging van jeugd-ggz met een van de drie uitvoeringsvarianten per 1 januari 2018.


Oktober 2017 nieuwe standaardproductcodes

Oktober 2017 worden nieuwe standaardproductcodelijsten gepubliceerd voor 2018. Deze zijn dan ook te vinden op de website iStandaarden.nl.


Beheer en ontwikkeling van de standaardproductcodelijsten

Het Zorginstituut Nederland informeert via de website iStandaarden.nl over het beheer en de verdere ontwikkeling van de landelijke standaardproductcodelijsten voor Wmo en Jeugdwet.


Bijsluiter bij landelijke standaardproductcodelijsten

Deze bijsluiter informeert gemeenten en zorgaanbieders over de wijze waarop zij de productcodelijsten kunnen gebruiken. Hij bevat een toelichting op de structuur van de lijsten en een aantal belangrijke begrippen die in de lijsten gehanteerd worden.


Verplicht

Gemeenten zijn niet verplicht met de standaard productcodelijst te werken. Wel raadt het programma i-Sociaal Domein het gebruik ervan met klem aan. Gemeenten en zorgaanbieders hebben er belang bij de administratieve lasten terug te dringen. Gebruik van eenduidige productcodes is daarin een belangrijke stap.


Overstappen naar landelijke productcodes

Het omzetten van eigen (gemeentelijke) productcodes naar de standaard productcodes is op bijna elk moment mogelijk. Ook als er al eigen codes zijn gebruikt voor de inkoop of verkoop. De productcodelijsten gelden wanneer gemeente en aanbieder dat gezamenlijk afspreken, dus ook voor bestaande contracten. Hoe gemeenten het best kunnen overstappen naar de landelijke productcodes vindt u in het protocol Omgaan met wijzigingen in productcodelijsten voor Wmo en Jeugdwet van Zorginstituut Nederland. 


Productcodes vastleggen in contracten

Gemeenten en aanbieders kunnen het gebruik van de landelijke productcodes vastleggen in de contracten: Standaardartikelen voor uitvoeringsvarianten.


Uitvoeringsvarianten en productcodes

De standaard productcodelijsten zijn bruikbaar voor de inspanningsgerichte en outputgerichte uitvoeringsvarianten voor Wmo en Jeugdwet. In deze varianten wisselt de gemeente op cliëntniveau gegevens uit met de aanbieder. Meer informatie over de drie uitvoeringsvarianten voor Wmo en Jeugdwet.


Verwijsindex productcodes Wmo en Jeugdwet uit 2015

De Verwijsindex productcodes Wmo en Jeugdwet uit 2015 is een module van het Zorginstituut Nederland. Deze verwijsindex bevat oude lijsten van gemeentelijke productcodes. De lijsten worden niet meer bijgehouden en de informatie is mogelijk niet meer actueel.

Meer informatie: Verwijsindex productcodes Wmo en Jeugdwet - iStandaarden.nl


Advies en ondersteuning

De implementatieadviseurs van i-Sociaal Domein adviseren en ondersteunen gemeenten bij de overstap naar standaard productcodelijsten.

De bekostiging van de jeugd-ggz wordt in onze regio vanaf 2018 ondergebracht in: