U bent hier

Privacybeleid in het sociaal domein

Formuleer privacybeleid voor het sociaal domein en maak inzichtelijk hoe de organisatie omgaat met de persoonsgegevens van cliënten.

Gemeente Rotterdam: beleidsregel privacy

De Beleidsregel gegevensverwerking van de gemeente Rotterdam geeft sinds 2014 een kader voor het privacybeleid in het sociaal domein. In de Beleidsregel staat wat de rol is van de gemeente als het gaat om het verwerken van persoonsgegevens. Alle organisaties die samen met gemeente Rotterdam aan de slag zijn in het sociaal domein, dienen de Beleidsregel gegevensverwerking als uitgangspunt te gebruiken.

Gemeente Westland: Privacybeleid

Gemeente Westland heeft in 2015 het privacybeleid vastgelegd in drie documenten, waaronder een helder stappenplan waarmee consulenten, zorgprofessionals en andere betrokken heel concreet aan de slag kunnen.