U bent hier

Privacy in het sociaal domein

Gemeenten en zorgaanbieders wisselen gegevens uit over zorg en ondersteuning. Onder andere zijn dat persoonsgegevens. Het uitwisselen van persoonsgegevens is gebonden aan wetgeving via de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Gemeenten en aanbieders zijn verplicht om de persoonlijke leefsfeer van cliënten te beschermen.

Manifest en Vuistregels

Gemeenten, jeugdhulpaanbieders, jeugdhulpprofessionals en medische professionals hebben op 22 juni 2016 in een manifest afspraken gemaakt over privacybescherming in het jeugddomein. Voor effectieve jeugdhulp is het belangrijk dat ouders en kinderen die jeugdhulp vragen, weten dat hun privacy goed beschermd is. Om uitvoerende professionals te helpen bij de privacybescherming, zijn bovendien tien praktische vuistregels opgesteld.