U bent hier

Privacy in het sociaal domein

Gemeenten en zorgaanbieders wisselen gegevens uit over zorg en ondersteuning. Onder andere zijn dat persoonsgegevens. Het uitwisselen van persoonsgegevens is gebonden aan wetgeving via de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Gemeenten en aanbieders zijn verplicht om de persoonlijke leefsfeer van cliënten te beschermen.

Borging privacy in jeugdhulp