U bent hier

Over i-Sociaal Domein

Programma i-Sociaal Domein

Programma i-Sociaal Domein voor gemeenten en zorgaanbieders is een gezamenlijk programma van Actiz, Branchebelang Thuiszorg (BTN), Federatie Opvang, GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

Vervolg programma-activiteiten in 2018

Het programma i-Sociaal Domein stopt per 15 april 2018. Voor vervolgactiviteiten richt de Stuurgroep van het programma een ketenbureau op. 

Vanaf half februari is Reinier ter Kuile aan de slag als kwartiermaker voor dit ketenbureau. Als kwartiermaker bereidt hij een convenant tussen gemeenten, aanbieders en andere stakeholders voor. Hij stelt een profiel op voor de leidinggevende van het ketenbureau. Ook gaat hij met stakeholders zoals gemeenten, aanbieders, brancheorganisaties, het ministerie van VWS en de VNG, de ambities van het ketenbureau voor de komende paar jaar opstellen.

Doelstelling

Programma i-Sociaal Domein verbindt gemeenten en zorgaanbieders om gezamenlijk de volgende doelen te bereiken:

  • Onnodige administratieve lasten vermijden
  • Waarborgen dat publiek geld rechtmatig besteed wordt
  • Adequate zorg aan burgers en beschermen van de persoonlijke leefsfeer van mensen
  • Betrouwbare beleidsinformatie genereren

Contact

i-Sociaal Domein Update ontvangen?

Elke maand verzendt het programma een nieuwsbrief met daarin een overzicht van producten en diensten die zorgaanbieders en gemeenten kunnen inzetten om hun administratieve lasten te verlagen.

Governance van het programma