U bent hier

Over i-Sociaal Domein

Programma i-Sociaal Domein

Programma i-Sociaal Domein voor gemeenten en zorgaanbieders is een gezamenlijk programma van Actiz, Branchebelang Thuiszorg (BTN), Federatie Opvang, GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

Voortgangsbericht augustus 2017

De meerderheid van de jeugdzorgregio’s in Nederland maakt consistent gebruik van de standaarden en voorzieningen van het Programma i-Sociaal Domein. Dat blijkt uit een onderzoek van het programma waarvoor alle jeugdzorgregio’s zijn ondervraagd. Het consistent toepassen van standaarden is een belangrijke factor bij het terugdringen van vermijdbare administratieve lasten in het sociaal domein. Een half jaar voordat het programma gaat afronden is het beeld voornamelijk positief, al blijft er nog veel ruimte voor verbetering. Lees het hele Voortgangsbericht augustus 2017.

Doelstelling

Programma i-Sociaal Domein verbindt gemeenten en zorgaanbieders om gezamenlijk de volgende doelen te bereiken:

  • Onnodige administratieve lasten vermijden
  • Waarborgen dat publiek geld rechtmatig besteed wordt
  • Adequate zorg aan burgers en beschermen van de persoonlijke leefsfeer van mensen
  • Betrouwbare beleidsinformatie genereren

Contact

i-Sociaal Domein Update ontvangen?

Elke maand verzendt het programma een nieuwsbrief met daarin een overzicht van producten en diensten die zorgaanbieders en gemeenten kunnen inzetten om hun administratieve lasten te verlagen.

Governance van het programma