U bent hier

Over i-Sociaal Domein

Ketenbureau i-Sociaal Domein (in oprichting)

Na het beëindigen van het Programma i-Sociaal Domein hebben de partners van dat programma besloten om op structurele basis de activiteiten voort te zetten om vermijdbare administratieve lasten in het sociaal domein te verminderen. De Stuurgroep i-Sociaal Domein heeft opdracht gegeven voor de oprichting van het Ketenbureau i-Sociaal Domein. Dit Ketenbureau gaat aan de slag met de Werkagenda 2018 - 2019. Daarin staan de ambities van de Stuurgroep op de korte en langere termijn.

Partners

In de Stuurgroep i-Sociaal Domein nemen de volgende organisaties deel: Actiz, Federatie Opvang, GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van VWS.

Activiteiten tweede helft 2018

  • Het oprichten van het Ketenbureau i-Sociaal Domein
  • Een Kernteam Ketenbureau is actief. Vragen kunt u stellen aan de implementatieadviseurs i-Sociaal Domein.
  • De Werkagenda is goedgekeurd door de Stuurgroep i-Sociaal Domein. Op basis van de werkagenda worden de eerste activiteiten gepland.
  • Het Kernteam Ketenbureau werkt met de Kwartiermaker en leden van de Stuurgroep aan het documenteren van casuïstiek over de meest urgente knelpunten.
  • Ook wordt voor het Ketenbureau een inrichtingsplan opgesteld.

Kwartiermaker

Sinds half april is Eric ten Hulsen kwartiermaker. Zijn opdrachtgever is de Stuurgroep i-Sociaal Domein.

Contact

i-Sociaal Domein Update ontvangen?

Ook het Ketenbureau i-Sociaal Domein zal u maandelijks op de hoogte houden van nieuwe publicaties, ondersteuningsmogelijkheden en bijeenkomsten.