U bent hier

Over i-Sociaal Domein

Programma i-Sociaal Domein

Informatievoorziening Sociaal Domein voor gemeenten en zorgaanbieders is een programma van Actiz, Branchebelang Thuiszorg (BTN), Federatie Opvang, GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

Doelstelling

Programma i-Sociaal Domein verbindt gemeenten en zorgaanbieders om gezamenlijk de volgende doelen te bereiken:

  • Onnodige administratieve lasten vermijden
  • Waarborgen dat publiek geld rechtmatig besteed wordt
  • Adequate zorg aan burgers en beschermen van de persoonlijke leefsfeer van mensen
  • Betrouwbare beleidsinformatie genereren

Contact

i-Sociaal Domein Update ontvangen?

Elke maand verzendt het programma een nieuwsbrief met daarin een overzicht van producten en diensten die zorgaanbieders en gemeenten kunnen inzetten om hun administratieve lasten te verlagen.

Regiobijeenkomsten Lastenvrij inkopen en controleren in het sociaal domein

Programma i-Sociaal Domein organiseerde in april, mei en juni  2017 een serie regiobijeenkomsten: Lastenvrij inkopen en controleren in het sociaal domein. De bijeenkomsten gingen over de inkoop en contractering van 2018 en over de financiële controle over het jaar 2016, 2017 en verder. Uitgangspunt is dat het toepassen van standaarden bij inkoopcontracten en financiële controle van Wmo en jeugdhulp leidt tot minder administratieve lasten bij gemeenten en aanbieders.

Presentaties

Verslag

Governance van het programma