U bent hier

Onderhanden werk

Trajecten kunnen over de jaargrens heenlopen als wordt gewerkt met de outputgerichte uitvoeringsvariant (bekostiging per traject). In beginsel gaat de productieverantwoording over een jaar, over zorg of ondersteuning die is uitgevoerd in dat jaar. Er is geen vaste rekenwijze voor de waardering van deze lopende trajecten per einde van het jaar. Het is daarom aan te raden dat gemeenten en aanbieders afspraken maken over de rekenwijze voor de post onderhanden werk in de productieverantwoording. 

Onderhanden werk Jeugd-ggz eind 2017

Per 31 december 2017 stopt het gebruik van DBC’s in de jeugd-ggz. Alle openstaande DBC’s worden dan hard afgesloten en gefactureerd aan de gemeente. Dit betekent dat er voor jaareinde 2017 geen onderhanden werk is voor DBC’s Jeugd-ggz.