U bent hier

In Arnhem op 29 maart extra regiobijeenkomst Van Contract tot Controle

25 januari 2018

Voor de regiobijeenkomsten Van Contract tot Controle van ons programma hebben zich al veel deelnemers aangemeld. Daarom organiseren we een extra bijeenkomst in Arnhem op 29 maart. Deze bijeenkomst gaat over de informatievoorziening tussen gemeenten en aanbieders. Deze kan zo ingericht worden dat gemeenten en aanbieders hun administratieve lasten kunnen beperken.

De bijeenkomst is voor medewerkers van gemeenten en aanbieders. Belangrijke thema's zijn: de (her)contractering van zorg in het kader van de Wmo en jeugdhulp, de standaarden voor de informatievoorziening van Programma i-Sociaal Domein, en de samenwerking tussen gemeenten en aanbieders.

Ochtendprogramma

In de ochtend zijn twee parallelle sessies: een voor gemeenten en een voor zorgaanbieders. De ochtendsessies zijn gericht op het uitwisselen van kennis en ervaring van gemeenten en aanbieders. Hier bespreekt men problemen die men in de praktijk tegenkomt en die zorgen voor veel extra werk. Ook worden gezamenlijk oplossingen bedacht. Deze kennis en ervaring worden verrijkt door regionale experts en inhoudsdeskundigen van programma i-Sociaal Domein.

Middagprogramma

Na een gezamenlijke lunch is in de middag een sessie waar deelnemers van gemeenten en aanbieders samen komen. De middag gaat vooral over de samenwerking tussen gemeenten en partijen om samen de transformatiedoelstellingen te bereiken.

Deelname

  • U kunt de gehele dag bijwonen, maar u kunt ook alleen het ochtendprogramma of het middagprogramma bijwonen. In beide gevallen kunt u deelnemen aan de gezamenlijke lunch.
  • U mag met meer collega's van dezelfde organisatie inschrijven, bijvoorbeeld beleidsmedewerkers, contractmanagers, financiële professionals en verantwoordelijken voor de backoffice.
  • De bijeenkomst is gratis.

Aanmelden

Andere data en locaties

Wachtlijst

Contact

Heeft u zich aangemeld en wilt u uw aanmelding wijzigen? Neem dan contact op met info@i-sociaaldomein.nl. Inhoudelijke informatie over de bijeenkomsten kunt u vragen aan een van de regionale implementatieadviseurs van Programma i-Sociaal Domein.

Nieuws archief