U bent hier

Nieuwe Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein gepubliceerd

11 juli 2017

Op 6 juli jl. is de nieuwe versie van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein gepubliceerd op Waarstaatjegemeente.nl. De cijfers over onder andere ouderen in zorginstellingen, jongeren met jeugdhulp en het aantal bijstandsgerechtigden zijn te vinden op het dashboard en in de gemeentelijke rapportage die voor elke gemeente is samengesteld.

 

 

Nieuws archief

In de controleaanpak gebruiken wij zo veel mogelijk reeds bekende gegevens.