U bent hier

Standaardproductcodes Wmo en Jeugdwet: suggesties voor aanvullingen doen

10 juli 2017

Om administratieve lasten te beperken moeten gemeenten en aanbieders zo veel mogelijk de landelijke standaardproductcodes gebruiken voor Wmo en jeugdhulp. Gemeenten en aanbieders kunnen suggesties doen voor aanvullingen. Dit kan tot 1 september 2017. Op 1 oktober 2017 worden de nieuwe standaardproductcodelijsten gepubliceerd.

Suggesties doen voor productcodes

Gemeenten en aanbieders kunnen suggesties doen om nieuwe productcodes op te laten nemen in de standaardproductcodelijsten voor Wmo en Jeugdwet.

Beoordeling van suggesties

Suggesties voor aanvullingen op de standaardproductcodelijsten worden op vier criteria beoordeeld:

 1. Actualiteit: past de code bij de ontwikkelingen in het sociaal domein?
 2. Relevantie: is het product nieuw of kan het worden vertaald naar een bestaande productcode?
 3. Spreiding: wordt de productcode gebruikt door meer dan een gemeente of regio?
 4. Toekomst: is de verwachting dat op termijn meerdere partijen het product gaan hanteren?

Na afweging wordt besloten of de nieuwe productcode wordt opgenomen in de standaardproductcodelijsten voor iWmo en iJw.

Aanleveren van suggesties voor productcodes

Gemeenten en aanbieders kunnen tot 1 september 2017 suggesties mailen naar info@istandaarden.nl. Lever daarbij de volgende gegevens aan:

 1. Een duidelijke productomschrijving 
 2. Vermelding van de productcategorie 
 3. Uitleg van de opbouw: welke (oude) producten vallen onder de code?
 4. In welke eenheid wordt het product bekostigd?
 5. Welke gemeenten en aanbieders hanteren het product?

Publicatie nieuwe standaardproductcodelijsten op 1 oktober 2017

Het programma i-Sociaal Domein en Zorginstituut Nederland publiceren op 1 oktober 2017 de nieuwe productcodelijsten voor iWmo en iJw op istandaarden.nl.

Uitgangspunten standaardproductcodes

De landelijke standaardproductcodes voor iWmo en iJw zijn opgesteld om administratieve lasten te vermijden bij aanbieders en gemeenten. Bij het opstellen van de standaardproductcodelijsten wordt uitgegaan van de volgende uitgangspunten:

 • er wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de behoeften van gemeenten en aanbieders
 • bestaande landelijke productcodes voor iWmo en iJw moeten zo min mogelijk wijzigen zodat software zo min mogelijk hoeft worden aangepast
 • gemeenten en aanbieders kunnen suggesties doen om nieuwe codes te laten toevoegen aan de landelijke standaardproductcodelijsten
 • productcategorieën wijzigen niet
 • codes die door geen enkele gemeente of zorgaanbieder gebruikt worden, kunnen vervallen

Standaardproductcodelijsten downloaden

Meer informatie

Nieuws archief

In de controleaanpak gebruiken wij zo veel mogelijk reeds bekende gegevens.