U bent hier

Aanvullingen standaardproductcodelijst Jeugdwet voor jeugd-ggz

4 april 2017

De standaardproductcodelijst voor de Jeugdwet is aangevuld met productcategorieën en productcodes voor jeugd-ggz. Ook zijn er wijzigingen in de berichtenstandaard iJw 2.1. Deze wijzigingen zijn nodig omdat per 1 januari 2018 de DBC-systematiek voor de bekostiging van jeugd-ggz vervalt.

Protocol beëindiging DBC-bekostigingssystematiek jeugd-ggz

Met dit protocol kunnen alle partijen zich voorbereiden op de beëindiging van de DBC-systematiek. Gemeenten, aanbieders en softwareleveranciers voorkomen vermijdbare administratieve lasten door dit protocol te volgen.

Protocol beëindiging DBC-bekostigingssystematiek jeugd-ggz en JW321-bericht per 1 januari 2018.

Overstappen naar uitvoeringsvariant

Om over te stappen naar een andere bekostiging van de jeugd-ggz adviseren VNG en GGZ Nederland de inspanningsgerichte uitvoeringsvariant te kiezen. De overstap van DBC’s naar inspanningsgerichte uitvoeringsvariant is relatief de meest eenvoudige. In de Handreiking bekostiging jeugd-ggz inspanningsgericht van VNG staat hoe gemeenten kunnen overstappen naar de inspanningsgerichte uitvoeringsvariant.

1. Nieuwe code Reden wijziging toewijzing

Gemeenten wordt geadviseerd toewijzingen voor basis- en gespecialiseerde jeugd-ggz per 31 december 2017 administratief in te trekken. Het gaat alleen om toewijzingen voor gespecialiseerde jeugd-ggz en basis-ggz die via de JW321 zouden worden gedeclareerd. Om de reden van de intrekking ondubbelzinnig te kunnen aangeven, is een nieuwe code voor ‘Reden Wijziging Toewijzing’ opgenomen in iJw 2.1: ‘overgang naar nieuwe bekostigingssystematiek’.

Codelijst Reden Wijziging Toewijzing (Excel, iStandaarden.nl)

2. Standaardproductcodelijst Jeugdwet: aanvullingen

De standaardproductcodelijst Jeugdwet is aangepast.

  • Alle landelijke productcodes onder productcategorie 52 vervallen
  • Er zijn nieuwe productcodes onder nieuwe productcategorieën 54 (jeugd-ggz) en 55 (landelijk ingekochte zorg)
  • De nieuwe codes kunnen vanaf 1 oktober 2017 in het iJw-berichtenverkeer gebruikt worden

Standaardproductcodelijst Jeugdwet (Excel, iStandaarden.nl)

Nieuwe schema’s iJw 2.1 per 1 oktober 2017

Om deze wijzigingen door te voeren zijn nieuwe basisschema’s beschikbaar voor iJw 2.1:

Schema’s per 1 oktober 2017 implementeren

Softwareleveranciers moeten deze schema’s uiterlijk 1 oktober 2017 geïmplementeerd moeten hebben in hun iJw-software.

Vragen

Heeft u vragen over de bekostiging van jeugd-ggz vanaf 2018 of de beëindiging van de DBC-bekostigingssystematiek, neem dan contact op met een van de regionale implementatieadviseurs van Programma i-Sociaal Domein.

Meer informatie

Jeugd-ggz van DBC naar uitvoeringsvariant

Nieuws archief