U bent hier

Materiële controle Jeugdwet en Ministeriële regeling

13 maart 2017

Gemeenten bepalen of geleverde zorg rechtmatig en doelmatig is door een materiële controle uit te voeren. Daarbij moeten gemeenten rekening houden met wet- en regelgeving. Voor materiële controle van jeugdhulp heeft VNG een handreiking opgesteld.

Financiële controle is gericht op de controle door de accountant. De focus is financiële rechtmatigheid: klopt de factuur en is de gefactureerde zorg geleverd? Daarnaast kunnen gemeenten bij concreet benoemde risico’s en vermoedens van fraude aanvullende controles inrichten: de zogenaamde materiële controles. Bij deze materiële controles is de gemeente gebonden aan de regels die zijn vastgelegd in de Ministeriële regeling Jeugdwet van augustus 2016. Privacy en de bescherming van persoonsgegevens van cliënten staan centraal in deze regeling. De Handreiking van VNG voor de uitvoering van de Ministeriële regeling Jeugdwet bespreekt waar de gemeenten zich aan dienen te houden en geeft handvatten voor het uitvoeren van materiële controle.

 

Nieuws archief