Kindergeneeskundige jeugd-ggz declareren en factureren

Kindergeneeskunde

Een kleine groep jeugdige cliënten met gedragsproblemen en psychische stoornissen ontvangt zorg van kinderartsen in ziekenhuizen of zelfstandige behandelcentra. Deze zorg valt onder de Jeugdwet en wordt bekostigd door gemeenten.

Addendum

Het Addendum Declaraties GGZ door kinderartsen beschrijft hoe kindergeneeskundige jeugd-ggz kan worden gefactureerd. Dit addendum is een publicatie van VNG, NVZ en Vektis uit 2015. Het addendum gaat uit van het gebruik van op DOT gebaseerde productcodes. Het geeft aan hoe men het woonplaatsbeginsel moet toepassen als een cliënt verhuist tijdens de behandeling. De productstructuur die in het addendum wordt beschreven blijft bestaan tot 1 januari 2020.

Andere werkwijze

Gemeenten en aanbieders kunnen ook onderling afspreken niet de werkwijze van dit addendum te hanteren. In plaats daarvan kunnen ze voor deze vorm van jeugdhulp een van de drie uitvoeringsvarianten gebruiken. Deze werkwijze sluit aan op hoe de overige jeugdhulp gedeclareerd en gefactureerd wordt. Meer informatie hierover vindt u op de pagina’s over Uitvoeringsvarianten.

Afschaffing DBC's per 1 januari 2018: niet voor kindergeneeskundige jeugd-ggz

  • Voor dit type specialistische jeugd-ggz geleverd door kinderartsen geldt de huidige DBC-systematiek niet.
  • De afschaffing van de DBC's voor jeugd-ggz per 1 januari 2018 is dan ook niet van toepassing voor deze kindergeneeskundige jeugd-ggz.

Het Addendum Declaraties GGZ-zorg door kinderartsen geeft expliciet aan dat het factuur- en declaratiebericht JW321 niet geschikt is voor declaraties van jeugd ggz door kinderartsen. Dit komt door de afwijkende registratieprocessen van ziekenhuizen vergeleken met andere jeugd-ggz. Declaraties worden op papier ingediend op basis van het factuur- en declaratiebericht JW303. De DOT- structuur wordt vertaald in producten die gedeclareerd kunnen worden. Hiervoor zijn er producten opgenomen in de productcodetabel van het JW303-bericht.