U bent hier

Jeugd-ggz, DBC's en informatievoorziening

Deze pagina is bijgewerkt op 19 oktober 2017

Afspraken tot en met 2017

De jeugd-ggz is sinds 1 januari 2015 onderdeel van de Jeugdwet. Gemeenten kopen tot en met 2017 specialistische jeugd-ggz in met de DBC-systematiek (Diagnose Behandel Combinatie). Per 1 januari 2018 wordt de DBC-systematiek beëindigd. Dit vergt veel voorbereiding door gemeenten, aanbieders en hun softwareleveranciers in 2017. Ook het factureren of declareren van basis-ggz met het JW321-bericht wordt beëindigd.

DBC's

DBC, Diagnose Behandel Combinatie, is een pakketje met alle informatie over de behandeling die een patiënt heeft gekregen voor een bepaalde aandoening. Een DBC is opgebouwd uit activiteiten, verrichtingen en de daaraan bestede tijd, inclusief indirecte tijd zoals voorbereidingstijd, cliëntoverleg en verslaglegging. Pas na afsluiten van de DBC worden de productgroep en verblijfssoort afgeleid en wordt bepaald hoeveel de DBC heeft gekost.

DBC-pakket 2017

Het DBC-pakket 2017 voor softwareleveranciers vindt u op de website van VNG: productstructuur en codelijsten voor DBC's.

Inkoop en contract en jeugd-ggz

Jeugd-ggz wordt vaak regionaal, bovenregionaal en landelijk ingekocht.

Jeugd-ggz declareren en factureren

Voor het declareren van de jeugd-ggz in DBC’s wordt tot en met 31 december 2017 gebruik gemaakt van het JW321-bericht. Voor de JW321 gelden standaard DBC-productcodes. Hiervan kan niet worden afgeweken. Dit betekent ook dat L-codes, die bedoeld zijn om landelijk ingekochte producten te onderscheiden van regionale producten, NIET gelden voor de JW321. Het JW321-bericht wordt in 2018 nog gebruikt om jeugd-ggz te declareren die verleend is in 2017. Vanaf 1 januari 2019 wordt het JW321-bericht niet meer ondersteund in de landelijke keten.

Berichtenverkeer en jeugd-ggz

Voor de jeugd-ggz zijn alleen de volgende standaardberichten van toepassing:

  • JW315: Verzoek om toewijzing
  • JW316: Retourbericht bij Verzoek om toewijzing
  • JW301: Toewijzing zorg
  • JW302: Retourbericht bij Toewijzing zorg
  • JW321: Declaratiebericht (wordt na 2017 niet meer gebruikt)
  • JW322: Retourbericht bij Declaratiebericht (wordt na 2017 niet meer gebruikt)

Jeugd-ggz en financiële controle

Om preventief administratieve lasten te beperken wordt aangeraden om al tijdens de inkoopafpraken vast te leggen hoe wordt omgegaan met de financiële controle en afrekening van de jeugd-ggz.