U bent hier

Jeugd-ggz, DBC's en informatievoorziening

Deze pagina is bijgewerkt op 19 oktober 2017

De jeugd-ggz is sinds 1 januari 2015 onderdeel van de Jeugdwet en onderdeel van het totale aanbod van jeugdhulp in de gemeente. Gemeenten kopen tot en met 2017 specialistische jeugd-ggz in met de DBC-systematiek (Diagnose Behandel Combinatie). Per 1 januari 2018 wordt de DBC-systematiek beëindigd. Dit vergt veel voorbereiding door gemeenten, aanbieders en hun softwareleveranciers in 2017. Ook het factureren of declareren van basis-ggz met het JW321-bericht wordt beëindigd.

DBC's

DBC, Diagnose Behandel Combinatie, is een pakketje met alle informatie over de behandeling die een patiënt heeft gekregen voor een bepaalde aandoening. Een DBC is opgebouwd uit activiteiten, verrichtingen en de daaraan bestede tijd, inclusief indirecte tijd zoals voorbereidingstijd, cliëntoverleg en verslaglegging. Pas na afsluiten van de DBC worden de productgroep en verblijfssoort afgeleid en wordt bepaald hoeveel de DBC heeft gekost.

DBC-pakket 2017

Het DBC-pakket 2017 voor softwareleveranciers vindt u op de website van VNG: productstructuur en codelijsten voor DBC's.

Inkoop en contract en jeugd-ggz

Jeugd-ggz wordt vaak regionaal, bovenregionaal en landelijk ingekocht.

Toegang tot jeugd-ggz en jeugd-ggz toewijzen

De meeste verwijzingen naar de jeugd-ggz verlopen via de huisarts of andere medisch specialist. Met het bericht Verzoek om Toewijzing (JW315) kunnen aanbieders de gemeente op de hoogte stellen dat zij financieel verantwoordelijk wordt voor het zorgtraject van een jeugdige cliënt. De gemeente bevestigt het verzoek met een ontvangstbevestiging (JW316) en met een toewijzing (JW301).

Jeugd-ggz declareren en factureren

Voor het declareren van de jeugd-ggz in DBC’s moet gebruik worden gemaakt van het JW321-bericht. De gemeente bevestigt de declaratie met een JW322. Voor de JW321 gelden standaard DBC-productcodes. Hiervan kan niet worden afgeweken. Dit betekent dan ook dat L-codes, die bedoeld zijn om landelijk ingekochte producten te onderscheiden van regionale producten, NIET gelden voor de JW321.

Berichtenverkeer en jeugd-ggz

Voor de jeugd-ggz zijn alleen de volgende standaardberichten van toepassing:

Jeugd-ggz en financiële controle

Om preventief administratieve lasten te beperken wordt aangeraden om al tijdens de inkoopafpraken vast te leggen hoe wordt omgegaan met de financiële controle en afrekening van de jeugd-ggz.

Voorbeelden bekostiging jeugd-ggz

Door de Werkgroep integrale bekostiging jeugd, waar gemeenten en aanbieders in deelnemen, is een aantal voorbeelden uit het land uitgewerkt. In deze casussen is de jeugd-ggz al ondergebracht in de huidige uitvoeringsvarianten.

In de controleaanpak gebruiken wij zo veel mogelijk reeds bekende gegevens.